Konkatedrála se otevře sobotní bohoslužbou

Upraveno: 09.06.2021
Ilustrační obrázek

Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opavě se otevře věřícím i veřejnosti v sobotu 12. června 2021 bohoslužbou od 10 hodin, kterou bude celebrovat otec biskup Martin David. Po ní jsou pak připraveny komentované prohlídky chrámu v doprovodu opavských historiků a památkářů a venkovní setkání s občerstvením pro veřejnost. Do konkatedrály je bezbariérový přístup.

„Původní plány na otevření v listopadu nám překazila protikoronavirová opatření, ale teď věřím, že posunout vše bylo šťastné rozhodnutí, protože opatření ustupují a my chceme otevření opravené konkatedrály udělat jako poděkování pro věřící farníky i veřejnost a vůbec pro všechny, kdo nás při opravách podporovali, ať už finančně či jiným způsobem. Bez lidí by to prostě byla škoda,“ uvedl Jan Czudek, děkan Římskokatolické farnosti Panny Marie Opava s tím, že od neděle 13. června rovněž budou v konkatedrále obnoveny pravidelné mše svaté, vždy v pondělí až pátek v 6 a v 7 hodin, v sobotu v 7 hodin a v neděli od 7, 8.30 a od 10 hodin.

Dosud nejrozsáhlejší rekonstrukce opavské dominanty a historické památky byla dokončena v listopadu 2020 a stavba předána Diecézi Ostravsko-opavské, která objekt spravuje. Revitalizace a záchrana stála 75,6 milionu korun, z toho 71,8 mil. Kč uhradila dotace EU. Na financování se pak podílely i další subjekty, jako Římskokatolická farnost Panny Marie Opava, Moravskoslezský kraj nebo město Opava, které do “společné kasy“ přidalo jeden a půl milion korun.

Konkatedrála je začleněna do projektu Otevřené chrámy, který má zpřístupnit veřejnosti významné církevní památky na území regionu. Mimo čas bohoslužeb tak bude možné navštívit konkatedrálu i kdykoli poté, a to od pátku do neděle vždy mezi 13 a 18 hodin, kdy bude přítomen i průvodce.

Martin Kůs
tiskové oddělení