Koupaliště se otvírá, je však nutné dodržet hygienická omezení

Upraveno: 25.06.2021
Ilustrační obrázek

V sobotu 5. června bude na koupališti v Městských sadech v Opavě zahájena letní plavecká a sportovní sezona. Otevření koupaliště ale budou provázet určitá hygienická omezení, vycházející z aktuálně platných nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR. Z nich vybíráme tyto základní informace:

Od 8. června mohou do areálu koupaliště vstoupit jen návštěvníci, kteří nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, s výjimkou dětí do 6 let věku, že splňují stanovené podmínky, tedy absolvování RT-PCR vyšetření nejdéle 7 dnů před návštěvou s negativním výsledkem, popř. nejdéle před 72 hodinami POC test s negativním výsledkem. Vstoupit může také osoba očkovaná proti onemocnění covid-19 po doložení potvrzujícího národního certifikátu vydaného oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiné členské zemi EU nebo ve státě uvedeném ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR. Vstup bude umožněn rovněž tomu, kdo prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a byl negativně testován v době kratší než 180 dní.

V areálu může být jen tolik návštěvníků, aby vycházelo na každého minimálně 15 m² vodní plochy a odpočinkové plochy v její bezprostřední blízkosti. Nejde-li o osoby ze jedné domácnosti, musí být ve společných prostorech koupaliště mimo koupací plochy dodrženy rozestupy alespoň 2 metry.  Ve  vstupních halách, chodbách, šatnách, převlékárnách, klidových zónách a odpočívárnách musí být použit k ochraně dýchacích cest (nos, ústa) respirátor nebo obdobný prostředek odpovídající stanoveným parametrům. Bufety budou v provozu, ale také upraveném podle příslušného opatření  Ministerstva zdravotnictví ČR.

„Věříme, že návštěvníci chápou, že tato nařízení nejsou myšlena jako omezující, ale jedná se o zajištění jejich zdraví a bezpečnosti. Celý tým pracovníků letního koupaliště proto prosí hosty o dodržování těchto opatření a děkuje za ohleduplnost a vstřícnost každého, kdo nabídky letního koupání a slunění využije. Společně to dokážeme,“ vzkazuje vedoucí městského koupaliště Petr Mikeska.

Pozor ! ! Nařízení se v čase mění, momentálně platné podmínky najdou příchozí na informačních plochách koupaliště. Další informace jsou uvedeny na webu koupaliště.

Martin Kůs
tiskové oddělení

(u textu je použit snímek Jana Langera)