Koupání na Sádráku na vlastní nebezpečí

Upraveno: 19.08.2021
Ilustrační obrázek

Horké letní počasí láká k vodě, již během tropického června tak vyrostly na soukromých pozemcích po celé slezské metropoli tisícovky domácích bazénů. Ti, kteří nejsou vlastníky alespoň toho nafukovacího, pak tradičně hledají osvěžení na městském koupališti či u Stříbrného jezera. Jeho okolí ale nyní prochází rozsáhlou rekultivací, a část břehu se tak proměnila ve staveniště (viz zpráva níže).

Stavební firma uzavírá jen ty plochy, na kterých se aktuálně pracuje, na toto území je vstup zakázán. Koupání v jezeře mimo místo stavby zakázané není, nakolik je však bezpečné, musí zvážit každý sám. „Milovníky koupání ve volné přírodě bych chtěl vyzvat k opatrnosti, pevně doufám, že v souvislosti se stavbou zde nedojde k žádným zraněním. Osobně bych například s dětmi raději navštívil bezpečné městské koupaliště. Abychom Opavanům ulehčili rozhodování, kam vyrazit, a alespoň trochu jim vynahradili diskomfort, který stavbou u Stříbrného jezera vznikl, rozhodli jsme se pro letošní sezonu zlevnit na městskou plovárnu vstupné,“ uvedl opavský primátor Tomáš Navrátil.

V souvislosti s koronavirovou pandemií je i u vody stále nutné dodržovat platná vládní nařízení. Ta se ale neustále mění. Jejich aktuální znění je proto nutné sledovat na webových stránkách koupaliště.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí

Hladina Sádráku komplikuje revitalizaci

V souvislosti s revitalizací Stříbrného jezera se objevila nečekaná komplikace v souvislosti s jeho zvýšenou hladinou, která je 1,5 metru nad normálem. Podle hydrogeologů zřejmě došlo k propadu či ucpání jedné z četných starých podzemních štol, jež sloužily jako přirozený přítok a odtok vody z jezera. Odborníci zároveň vyloučili, že by to zapříčinily stavební práce, které v okolí Sádráku už rok probíhají.

V této části Opavy se od poloviny 19. století těžil sádrovec hlubinným způsobem. Dolovalo se v okolí dnešního jezera, ale i třeba pod Městskými sady. Dodnes tak nevíme, kde všude štoly mohou být. Později se ukázalo, že se hlubinná těžba sádrovce nevyplatí a přešlo se na jeho povrchové dobývání.

Loni v září začala nejen hladina jezera, ale i podzemních vod náhle stoupat, což se nikdy v historii zatím nestalo. V tuto chvíli tak nikdo nedokáže odhadnout, zda stávající nadnormální výška hladiny v jezeře zůstane napořád, bude i nadále postupně stoupat, anebo naopak klesne na původní úroveň. Tato situace negativně ovlivnila práce na některých stavebních objektech.

Město, stát i zhotovitel stáli před rozhodnutím, jak tuto nepředvídatelnou záležitost zvládnout. Jednou z možností je stabilizovat natrvalo hladinu jezera. Tato záležitost byla na přelomu minulého i tohoto roku podrobně diskutována. Město přišlo iniciativně s návrhem využít blízkosti řeky Opavy, která je situována níže a propojit ji se Stříbrným jezerem podzemním přepouštěcím kanálem. Cílem je odvést z jezera přebytečnou vodu a výšku její hladiny stabilizovat a dlouhodobě regulovat. Tímto technickým opatřením zároveň budou dlouhodobě chráněny vybudované stavební objekty.

Ministerstva financí a průmyslu a obchodu toto řešení akceptovala s tím, že mají být ze strany města zahájeny projekční práce související s úpravou, včetně příslušných povolovacích procesů. V souvislosti s těmito nepříjemnými okolnostmi byl nucen zhotovitel stavby, v souladu se smlouvou, přerušit realizaci díla na některých klíčových stavebních objektech, a to z důvodu tzv. vyšší moci, až do doby, než bude toto opatření povoleno a akceptováno ze strany státu.

Na ostatních stavebních objektech, které nejsou dotčeny zvýšenou hladinou jezera, se i nadále intenzivně pracuje.

Investorem akce je primárně stát (Ministerstvo financí České republiky), spoluinvestorem je statutární město Opava. Celkové náklady stavby jsou 117 304 657,27 Kč bez DPH, z toho stát hradí 95 540 393,63 Kč bez DPH, město pak 21 764 263,64 Kč bez DPH.

Ministerstvo financí České republiky ve spolupráci s městem vybralo na základě transparentního výběrového řízení jako zhotovitele stavby společnost Metrostav, a. s., se kterou byla dne 20. 3. 2020 podepsána řádná Realizační smlouva. Práce mají být, podle platně uzavřené smlouvy, hotovy do 18 měsíců, tedy do konce letošního roku. První etapa počítá se stavbou komunikace a zpevněných ploch okolo jezera, s přístupovým chodníkem, dřevěnou lávkou, podchodem pod Rolnickou ulicí, lávkou přes řeku Opavu, stavbou vodovodu a kanalizace, úpravou břehů, vybudováním přírodního areálu dětský svět, péčí o zeleň či s vybudováním potřebných rozvodů.

V březnu 2020, v době vegetačního klidu a v dostatečném časovém předstihu, bylo provedeno v nezbytně nutném rozsahu kácení dřevin. Koncem loňského června došlo k předání staveniště zhotoviteli díla a začala první etapa projektu. 

Aby nedošlo k podstatnému narušení rekreační sezony a ta byla bezproblémově ukončena, byly stavební práce přímo u jezera zahájeny až v září loňského roku. V mezidobí však intenzivně probíhala příprava stavby (vytýčení existujících inženýrských sítí, zaměření jednotlivých budoucích stavebních objektů). 

V září 2020 se rozběhly práce na prvních stavebních objektech – kanalizace, vodovod, přístupový chodník a vstupy do jezera. 

Zhotovitel začal neprodleně úroveň hladiny pravidelně monitorovat. Tento monitoring byl ukončen v únoru letošního 

roku s tím, že hladina jezera se zásadně nevrací do svého normálu a zůstává stabilně zvýšená.

Roman Konečný
Tiskové oddělení