Kraj začne opravovat Olomouckou ulici v Opavě

Upraveno: 06.02.2020
Ilustrační obrázek
Krajský úřad rozhodl o tom, že se od pondělí 16. září začne opravovat Olomoucká ulice v Opavě. Opravovat se bude po etapách a naprostá většina prací by měla být bez omezení provozu.

Krajský úřad rozhodl o tom, že se od pondělí 16. září začne opravovat Olomoucká ulice v Opavě. Opravovat se bude po etapách a naprostá většina prací by měla být bez omezení provozu. Tato silnice nepatří městu, proto případné další informace podá Krajský úřad MSK nebo Ředitelství silnic a dálnic. Mapky jednotlivých úseků najdete na https://www.opava-city.cz/cz/uzavirky.

 

I. Etapa- Termín: 16.9.- 21.9.2019

I/46 Olomoucká od začátku obce "Opava" po polovinu křižovatky s ul. Purkyňova

16.9. -18.9.2019 - Frézování za provozu bez omezení- DZ A15, A7, B20a"30", B21a

19.9.- 20.9.2019 - Pokládka podkladní ložné vrstvy obousměrný provoz bude sveden na pravou a poté na levou stranu vozovky. Komunikace v této etapě dosahuje šířky 13,5m. Jízdní pruhy budou mít min. šířku 2,75m

21.9.2019(rezervní 22.9.2019} - Pokládka vrchní obrusné vrstvy asfaltu - Úplná uzavírka pro veškerý provoz. Obslužnost Psychiatrické nemocnice bude zajištěna přes areál Slezské nemocnice.

Objízdná trasa bude vedena ve směru Z Centra po MK Purkyňova, III/4611 Otická do Otic a dále po II/461 do Slavkova.

Objízdná trasa pro transit ve směru od Olomouce na Bruntál, Krnov- Slavkov I/46, II/461 Otice, kruhová křižovatka I/57, Opava Hradecká I/57.

Ve směru od Bruntál, Krnov na Olomouc - Opava I/11 ul. Krnovská, I/11 Olbrichova, I/57 Hradecká, kruhová křižovatka II/461, Otice, Slavkov I/46.

Po celou dobu stavebních prací budou BUS zastávky přemístěny mimo pracovní úsek.

  1. BUS zastávka "Psychiatrická léčebna" ve směru Z Centra přesunuta na zastávku "Nemocnice" - Dotčené linky autobusové dopravy - 902241, 902243, 902246, 902262, 902266, 902267, 903241,903243, dotčené linky MDPO - 204, 208, 217, 221.
  2. BUS zastávka "Psychiatrická léčebna" ve směru DO Centra pro příměstskou autobusovou dopravu přesunuta na zastávku "Nemocnice" - Dotčené linky pří městské autobusové dopravy - 902241,902243, 902246, 902262, 902266, 902267, 903241, 903243. BUS zastávka "Psychiatrická léčebna" ve směru OD Centra pro linky MDPO přesunuta na zastávku "Albert hypermarket" - dotčené linky MDPO- 204, 208, 217, 221.

II.Etapa- Termín: 23.9.- 28.9.2019

I/46 Olomoucká od poloviny křižovatky s ul. Purkyňova po polovinu křižovatky s ul. Vančurova

23.9.- 25.9.2019 - Frézování za provozu bez omezení- DZ A15, A7, B20a"30", B21a

26.9.- 27.9.2019 - Pokládka podkladní ložné vrstvy obousměrný provoz bude sveden na pravou a poté na levou stranu vozovky. Komunikace v této etapě dosahuje šířky 13,5m. Jízdní pruhy bude mít min. šířku 2,75m.

28.9.2019 - Pokládka vrchní obrusné vrstvy asfaltu - Úplná uzavírka MIMO VOZIDEL STAVBY BUS A IZS.

Příjezd do Slezské nemocnice bude po ul. Rybové, ze které budou vymístěna parkující vozidla. Ul. Sušilova v křižovatce s Olomouckou uzavřena.

Objízdná trasa bude vedena po MK Purkyňova, III/4611 Otická, tř. Spojenců, Husova, Olomoucká. DTIO v opačném směru.

Objízdná trasa pro transit ve směru

Od Olomouce na Bruntál, Krnov- Slavkov I/46, II/461 Otice, kruhová křižovatka I/57, Opava ul. Hradecká I/57.

Ve směru od Bruntál, Krnov na Olomouc - Opava I/11 Krnovská, I/11 Olbrichova, I/57 Hradecká, kruhová křižovatka II/461, Otice, Slavkov I/46.

Po celou dobu stavebních prací budou BUS zastávky přemístěny mimo pracovní úsek

  1. BUS zastávka "Nemocnice“ ve směru Z Centra přesunuta na přenosnou zastávku před dům č.p. 2734/88a ve vzdálenosti od křižovatky s ul. Purkyňova cca 60m, délka zastávky bude 32m a bude se nacházet v odstavném pruhu. Stavba zajistí úpravu terénu pro bezpečný nástup a výstup cestujících. - Dotčené linky příměstské autobusové dopravy - 891923, 902241, 902243, 902246, 902262, 902266, 902267, 902923, 903241, 903243, dotčené linky MDPO-201, 204, 208, 209, 228, 229.
  2. BUS zastávka "Nemocnice“ ve směru DO Centra pro pří městskou autobusovou dopravu přesunuta na zastávku "Psychiatrická léčebna“ - Dotčené linky pří městské autobusové dopravy - 891923, 902241,902243,90246,902262,90262,90266,902923,903241,903243.

BUS zastávka "Nemocnice" ve směru DO Centra pro linky MDPO přesunuta na zastávku "Purkyňova" dotčené linky MDPO - 201,204, 209, 217, 221.

III.Etapa - Termín: 30.9. - 12.10.2019

I/46 Olomoucká od křižovatky s ul. Lidická po křižovatku s I/11 ul. nám. Republiky

30.9. - 6.10.2019 - Frézování za provozu bez omezení- DZ A15, A7, B20a“30“,B21a

7.10.2019 Pokládka podkladní ložné vrstvy bude jednosměrný provoz ve směru DO Centra. Jednosměrný provoz bude MIMO VOZIDEL STAVBY, BUS A IZS. Po dobu jednosměrného provozu bude ul. Havlíčkova zobousměrněna a vozidla budou vymístěna z důvodu zajištění obslužnosti areálu "bývalého Fidoru" na Lepařové ulici. Vjezd na Lepařovou z Olomoucké zůstane zachován. Výjezd z Lepařove na Olomouckou zachován pouze ve směru DO Centra. Informovanost dotčených firem zajistí zhotovitel fa STRABAG stavbyvedoucí p. Kroča. Objízdná trasa ve směru OD Centra od ul. Hradecké po I/11 Krnovská, MK Bochenkova, Husova, 1/46 Olomoucká. Ve směru od Krnovské po 1/11 Olbrichova, MK Lidická, I/46 Olomoucká.

12.10.2019 (rezervní 13.10.2019) Pokládka vrchní obrusné vrstvy asfaltu - Úplná uzavírka MIMO

VOZIDEL STAVBY, BUS A IZS.

Přemístění BUS zastávky mimo pracovní úsek pouze po dobu úplné uzavírky

  1. BUS zastávka "U soudu" ve směru DO Centra přesunuta na přenosnou zastávku umístěnou před budovu Okresního soudu - Dotčené linky MDPO - 201, 204, 208, 209, 221. 

Linky příměstské autobusové dopravy 891923, 902241, 902243, 902246, 902262, 902267, 902923, 903241, 903243 projíždějící tímto úsekem budou po tuto dobu vedeny po objízdné trase po ul. Lidická.

Po dobu úplné uzavírky bude Havlíčkova zobousměrněna a vozidla budou vymístěna z důvodu zajištění obslužnosti areálu "bývalého Fidoru“ na Lepařové ulici. Lepařova v křižovatce s Olomoucká uzavřena.

Informovanost dotčených firem zajistí zhotovitel fa STRABAG stavbyvedoucí p. Kroča.

Ul. Čapkova v úseku od křižovatky s ul. U Synagogy po křižovatku s ul. Olomoucká bude zaslepena a zobousměrněna. Výjezd z dané lokality po U Synagogy, Zacpalova, Veleslavínova, Lidická. Objízdná trasa ve směru OD Centra od ul. Hradecké po I/11 Krnovská, MK Bochenkova, Husova, I/46 Olomoucká. Ve směru od Krnovské po I/11 Olbrichova, MK Lidická, I/46 Olomoucká.

Slepá Provaznická bude úplně uzavřena bez obslužnosti. Informovanost dotčených firem zajistí zhotovitel fa STRABAG stavbyvedoucí p. Kroča.

IV.Etapa- Termín: 7.10. - 19.10.2019

1/11 nám. Republiky, 1/11 Olbrichova po křižovatku s ul. Mírova

7.10. -13.10.2019 - Frézování za provozu bez omezení- DZ A15, A7, B20a“30“, B21a

14.10.2019 Pokládka podkladní ložné vrstvy v úseku nám. Republiky za křižovatku s ul. Čapkova.

Jednosměrný provozu ve směru od ul. Hradecké na ul. Krnovskou. V opačném směru po objízdných trasách. Výjezd z ul. Čapkové pouze ve směru jednosměrného provozu. Příjezd od Olomoucké zaslepen MIMO VOZIDEL STAVBY, BUS, IZS z důvodu nemožnosti odbočení do směru jednosměrného provozu - stávající zákaz odbočení vlevo.

15.10.2019 Pokládka podkladní ložné vrstvy v úseku od křižovatky s ul. Čapkova po začátek křižovatky s ul. Mírova (Mírova průjezdná). Jednosměrný provoz ve směru do ul. Hradecké na ul. Krnovskou.

V opačném směru po objízdných trasách. Výjezd z ul. Čapkové pouze ve směru jednosměrného provozu. Příjezd od Olomoucké zaslepen MIMO VOZIDEL STAVBY, BUS, IZS z důvodu nemožnosti odbočení do směru jednosměrného provozu - stávající zákaz odbočení vlevo.

Objízdná trasa ve směru od Krnovské na Olomouckou po MK Bochenkova, Husova.

Od Krnovské na Olomouckou po MK Hany Kvapilové.

Od Krnovské do Centra po MK Kasárenská, III/4641 Nákladní, I/46 Praskova.

Objízdná trasa pro transit ve směru od Bruntálu, Krnova na Olomouc: I/11Krnovská, MK Vančurova, 1/46 Olomoucká.

Ve směru od Bruntálu, Krnova na Ostravu: I/11Krnovská, II/4641 U Náhonu, Rybářská, Nákladní, I/46 Ratibořská.

19.10.2019 (rezervní 20.10.2019) Pokládka vrchní obrusné vrstvy asfaltu - Úplná uzavírka MIMO

VOZIDEL STAVBY, BUS A IZS. Po dobu úplné uzavírky bude zobousměrněna a vymístěna ul. Beethovenova pro umožnění příjezdu na ul. Rybí trh.

Objízdná trasa ve směru od Krnovské na Olomouckou po MK Bochenkova, Husova.

Od Krnovské na Olomouckou po MK Hany Kvapilové.

Od Krnovské do Centra po MK Kasárenská, III/4641 Nákladní, I/46 Praskova.

Od Nádražního okruhu na Olomouckou po I/57 Hradecká, Rooseveltova, tř. Spojenců, Husova.

Od Hradecké na Krnovskou po I/11 Nádražní okruh, I/46 Praskova, III/4641 Nákladní, Rybářská, U Náhonu.

Objízdná trasa pro transit ve směru od Bruntálu, Krnova na Olomouc: I/11Krnovská, MK Vančurova, I/46 Olomoucká.

Ve směru od Bruntálu, Krnova na Ostravu: I/11Krnovská, III/4641 U Náhonu, Rybářská, Nákladní, I/46 Ratibořská.

Ve směru od Hradce n. Mor. na Bruntál, Krnov: I/57 Hradecká, I/11 Nádražní okruh, I/46 Praskova, III/4641 Nákladní, Rybářská, U Náhonu.

Linky příměstské autobusové dopravy 891923, 902241, 902243, 902246, 902262, 902267, 902923, 903241, 903243 projíždějící tímto úsekem budou po tuto dobu vedeny dle pokynů stavby buď po ul. Lidická nebo přes náměstí Republiky a ul. Olomoucká.

V. Etapa -Termín: 16.10. - 27.10.2019

I/46 Olomoucká od poloviny křižovatky s ul. Vančurova po křižovatku s ul. Husova

16.10.-25.10.2019 - Frézování za provozu bez omezení- DZ A15, A7, B20a"30", B21a

26.10.2019 - Pokládka podkladní ložné vrstvy - Úplná uzavírka MIMO VOZIDEL STAVBY, BUS A JZS.

Provoz v uzavřeném úseku v části od MK Palackého po MK Husova řízen SSZ. Příjezd do vnitrobloku ul. Palackého zajištěn od ul. Palackého "MIMO OBYVATELE DOMU UL. PALACKÉHO Č.P. 3,5,7,7A, UL. OLOMOUCKÁ Č.P. 33,35.

27.10.2019 (rezervní 28.10.2019) - Pokládka vrchní obrusné vrstvy asfaltu - Úplná uzavírka MIMO

VOZIDEL STAVBY, BUS A IZS. Provoz v uzavřeném úseku v části od ul. Palackého po ul. Husova řízen SSZ.

Příjezd do vnitrobloku ul. Palackého zajištěn od ul. Palackého dodatkovou tabulkou „MIMO OBYVATELE DOMU UL. PALACKÉHO Č.P. 3,5,7,7A, UL. OLOMOUCKÁ Č.P. 33,35.

Po dobu úplných uzavírek bude zásobování obchodu UDL zajištěno v nočních hodinách a po domluvě se stavbou (stavbyvedoucí p. Radovan Kroča).

Přemístění BUS zastávek mimo pracovní úsek pouze po dobu úplné uzavírky

  1. BUS zastávka "Horovo náměstí“ ve směru Z Centra přesunuta na zastávku "Nemocnice“ - Dotčené linky MDPO- 201, 204, 208, 209,217, 221, 228.
  2. BUS zastávka "Horovo náměstÍ“ ve směru DO Centra přesunuta na zastávku "Nemocnice“- Dotčené linky MDPO- 201, 204, 208, 209,229

 

Objízdná trasa při úplné uzavírce I/46 Olomoucká, MK Vančurova, I/11 Krnovská, MK Bochenkova, MK Husova. DTTO v opačném směru. Při objízdné trase bude ul. Bochenkova vymístěna.