Křest nové knihy o opavských kavárnách

Upraveno: 28.11.2019
Křest publikace Nad šálkem kávy se uskuteční ve středu 21. listopadu v sále Knihovny Petra Bezruče od 18 hodin. Kniha i kalendáře na rok 2019 budou na místě k zakoupení a od následujícího dne k dostání v Turistickém informačním centru.

Vychází nová publikace a kalendáře inspirované opavskými kavárnami. Jejich křest se uskuteční ve středu 21. listopadu v sále Knihovny Petra Bezruče od 18 hodin. Kniha i kalendáře na rok 2019 budou na místě k zakoupení a od následujícího dne k dostání v Turistickém informačním centru.

Mnozí čtenáři Hlásky si jistě pamatují, že se každý měsíc v našem zpravodaji mohli seznamovat s opavskými hospodami a kavárnami. Historické články vycházely od roku 2013 po tři léta. „Ozývali se pamětníci, potomci provozovatelů opavských restaurací, lidé, jejichž osudy se s dávno zaniklými opavskými kavárnami nějak protnuly,“ poznamenala autorka textů Jaromíra Knapíková, která na nich spolupracovala s dalším historikem Zdeňkem Kravarem. Krátce poté se historií opavských kaváren začala zabývat ve své bakalářské práci také studentka Slezské univerzity Karolína Hazuchová. „Její poznatky o nejstarších opavských kavárnách na sklonku 18. století, získané v archivu města Opavy, naše bádání významně obohatily,“ doplnila historička.

Téma opavských kaváren zaujalo také kurátorku Expozice Cesta města v Obecním domě Kateřinu Pelcovou, která začala v loňském roce připravovat výstavu, a její výsledek jste mohli zhlédnout od června do listopadu pod názvem Svět opavských kaváren. „Cílem bylo podchytit všechny kavárenské podniky, které kdy v Opavě existovaly. Čím hlouběji jsme se však nořili do historie, tím více se ukazovalo, že toho o opavských kavárnách víme méně a méně,“ posteskla si Jaromíra Knapíková s tím, že navíc nedošlo k dochování autentických předmětů, protože dříve byly považovány za věci běžné spotřeby. „Proto jsme oslovili opavskou veřejnost a sběratele dobových artefaktů. Tímto bychom jim všem chtěli poděkovat, protože se nám podařilo soustředit pestrou skupinu předmětů nezanedbatelné hodnoty,“ dodala kurátorka výstavy Kateřina Pelcová s tím, že jako zásadní se brzy ukázala spolupráce s Rudolfem Dybowiczem, díky jehož exponátům a exponátům z městské sbírky Magistrátu města Opavy získala výstava úplně nový rozměr. „Abychom docílili celkové představy návštěvníků o přípravě kávy v minulém a předminulém století, zapůjčili jsme velké množství exponátů z dalších muzeí a galerií v Moravskoslezském i Zlínském kraji, a to především z Frýdku-Místku a Valašského Meziříčí,“ poznamenala Kateřina Pelcová.

Již v průběhu bádání a střádání informací vznikla myšlenka a neustále se opakovala, že opavské kavárny by si zasloužily svou vlastní publikaci. Na vydání se domluvilo statutární město a Opavská kulturní organizace. „V posledních letech je znatelný velký nárůst zájmu obyvatel našeho města o jeho historii. Potvrzuje to nejen obliba komentovaných prohlídek města či návštěvnost různých dnů otevřených památek, ale také poptávka po historických publikacích, ve kterých se mohou lidé něco o Opavě dovědět a současně se pokochat obrázky svých milovaných míst z doby dávno minulé,“ uvedla vedoucí odboru kancelář primátora Jana Foltysová, která si přípravu knihy tzv. vzala pod svá křídla.

Knižní nejen opavský svět tak obohatí publikace nazvaná Nad šálkem kávy. „Tak jako výstavu, i knihu jsme se rozhodli pojmout jako heslář, vždyť každá kavárna měla svou vlastní historii, odlišnou od minulosti kavárny nacházející se třeba v sousedství,“ prozradila autorka textů Jaromíra Knapíková. Opavský kavárník (pozn. redakce – pracovní název knížky, který se vžil) může též posloužit jako průvodce, pobídnout Opavany či návštěvníky města k procházkám a k zamyšlení nad paradoxy, které nám přinesly dějiny nejen 20. století. „Knihu jsme vymezili daty 1789 a 1989. Z roku 1789 se totiž dochoval výnos opavského magistrátu dlouhodobě omezující počet opavských kaváren číslem šest. Posledním podnikem, který byl do našeho přehledu zařazen, byla kavárna Opera založená v polovině 60. let minulého století,“ doplnila na závěr k vydání historička.

Opavskými kavárnami budou dýchat také kalendáře, které město připravilo na rok 2019. Krásnými fotografiemi je osázen jak praktický stolní kalendář, tak reprezentativní nástěnný.