Křižovatka u Bezruče přejde do dynamického provozu

Upraveno: 14.10.2021
Ilustrační obrázek

DOBRÁ ZPRÁVA PRO ŘIDIČE!

Dnes se přímo na křižovatce u Knihovny Petra Bezruče sešli zástupci města Opavy, Policie ČR a společnosti, která zde instalovala nové světelné dopravní značení a společně hledali řešení, jak provoz na tomto frekventovaném křížení co nejlépe a rychle optimalizovat. 

Stávající pevně nastavený režim bude ještě několik dní monitorovaný a následně vyhodnocený, aby od 25. října mohla být světla převedena do tzv. dynamického provozu. Ten sice bude vstřícnější konkrétnímu provozu a již bude umět pracovat s tím, jaká je momentální vytíženost toho kterého směru, ale i tak ještě bude pokračovat časové a frekvenční ladění a optimalizace celého systému světel pro silniční dopravu i přechody pro chodce.

V každém případě by se významně měla změnit propustnost křižovatek v době signálu zelená.

Martin Kůs
tiskové oddělení