Krytý bazén rozšíří hodiny pro veřejnost

Upraveno: 22.02.2020

V nové sezóně, která začne v září, se změní režim veřejného plavání v Městských lázních

Málo hodin plavání určených pro veřejnost, které navíc nejsou pevně stanoveny, a časové omezení vstupu - to jsou nejčastější připomínky, které návštěvníci krytého bazénu vznášejí směrem k provozu lázní. Vedení radnice se rozhodlo na stížnosti reagovat a vyjít všem plavcům vstříc. Radní proto v dubnu schválili nový režim městských lázní, který začne fungovat v září.

Bylo problematické neustále sledovat, kdy v konkrétní den je bazén přístupný veřejnosti. Nyní budou plavecké hodiny na každý den pevně dány,“ uvedla náměstkyně primátora Simona Bierhausová s tím, že hodiny pro veřejnost budou také výrazně rozšířeny.

V nové sezóně budou hodiny pro plavání veřejnosti vyhrazeny v pracovních dnech kromě pondělí  vždy od 15 hodin a ve dnech pracovního klidu už od rána. Návštěvník si může přijít zaplavat v kteroukoliv dobu, která je určena pro plavání veřejnosti, a zároveň, což myslím bude velmi vítanou změnou, nebude vstup časově omezen,“ vysvětlil provozně-technický náměstek technických služeb Martin Girášek.

Návštěvníci tak budou moci v bazénu trávit libovolné množství hodin. Navíc budou moci přijít v kteroukoliv dobu a nikoliv, jak tomu bylo doposud, pouze v pevně stanovený čas.

Novinkou bude také to, plavání bude rozděleno na skupinu pro plavce s dětmi a na hodiny pro kondiční plavání. Chceme tak vyjít vstříc plavcům, kteří si chtějí v klidu zaplavat a vadí jim například křik a cákání dětí,“ dodala Bierhausová.

Vstupné zatím nebylo pevně stanoveno, uvažuje se však o padesátikoruně pro dospělého za neomezený vstup.  Děti budou samozřejmě platit méně, zachováno bude i zvýhodněné rodinné vstupné.  

Hlavním cílem této změny je dát nový impuls a směr způsobu využití plaveckého bazénu v Opavě, který má i přes své stáří  zájemcům o plavání stále co nabídnout. Všechny tyto změny vychází vstříc občanům a zároveň respektují potřeby škol, plaveckých oddílů i neziskových organizací pracujících s mládeží,“ uzavřel Girášek.

V souvislosti s krytým bazénem se město bude také snažit hledat finance z dotačních titulů, aby bylo možné provést úpravy vedoucí k  jeho zatraktivnění a lidé zde rádi trávili svůj volný čas.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí