Kulturní památky čekají na dotace

Upraveno: 23.11.2019
Ministerstvo kultury ve spolupráci s městem Opavou letos roce opět rozdělí finanční prostředky v rámci dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Konkrétně částku 865 tisíc korun.

Ministerstvo kultury České republiky ( MKČR) ve spolupráci s městem Opavou letos roce opět rozdělí finanční prostředky v rámci dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Konkrétně částku 865 tisíc korun.

Tento dotační program běží již devátým rokem. Během nich bylo v opavském správním obvodu obnoveno 45 kulturních památek, ze státního rozpočtu bylo uvolněno 6,95 miliónů korun. Nemalé prostředky ze svého vynaložili i samotní vlastníci nemovitostí,“ uvedl náměstek opavského primátora Dalibor Halátek.

Rada města Opavy doporučila MKČR k financování obnovu kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie ve Velkých Heralticích (318.000 Kč), první etapu obnovy zámeckého oplocení v Neplachovicích (90.000 Kč), sanaci budovy kaple Zvěstování Panny Marie v Oticích (267.000 Kč), rekonstrukci stropu kaple Nejsvětější Trojice ve Lhotce u Litultovic (100.000 Kč) a opravu štítové zdi nad hospodářskou budovou zámku v Jezdkovicích (90.000 Kč).

Doporučené projekty budou zaslány resortu kultury k dalšímu řízení, definitivní přiznání dotace je plně v jeho kompetenci,“ doplňuje Martin Dostál z odboru rozvoje města a strategického plánování opavské radnice, který tento program administruje. Podle jeho slov by rozhodnutí o poskytnutí finančního příspěvku mohli žadatelé obdržet v průběhu letních měsíců.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí