Laureátkou ceny primátora města je Eva Václavková

Upraveno: 18.09.2020
Ilustrační obrázek

Cenu primátora statutárního města Opavy získala opavská výtvarnice a divadelní scénografka Eva Václavková. Členka výtvarné Skupiny X cenu převzala ve středu 9. září na vernisáži výstavy tohoto sdružení opavských výtvarníků v Galerii Optik Skryjová v Masarykově třídě. Výstava se koná v rámci festivalu Bezručova Opava.

Statutární město Opava ocenilo její celoživotní přínos výtvarnému umění, za tvorbu divadelní scénografie v opavském divadle a za osobitý výtvarný projev na opavské scéně. „Je pro mě velkou ctí ocenit tuto dámu, která pro opavskou kulturu tolik vykonala,“ řekl primátor Opavy Tomáš Navrátil.

Osudem Evy Václavkové (*1935) bylo, že se narodila do rodiny prvorepublikového podnikatele. V očích komunistů a nových poměrů po roce 1948 to ale byl vykořisťovatel, který žil na úkor svých třiceti zaměstnanců. A tak přišlo znárodnění a nucená práce řidiče. Přesto ale měla Eva tak trochu štěstí. Podařilo se jí vystudovat ruštinu a výtvarnou výchovu na pedagogické fakultě v Brně a v posledním ročníku byla dokonce přijata na malbu na Akademii výtvarných umění v Praze. Tak dostalo prostor její nadání pro výtvarný i hudební kumšt. Ale nakonec to vyhrálo divadlo – vystudovala ještě scénografii na DAMU.

V letech 1961 až 1973 (a krátce i v osmdesátých letech) uplatňovala své umělecké vize jako scénografka Slezského divadla v Opavě, do svých výprav vkládala lyrické cítění a široké barevné spektrum, čímž vytvářela romantické poetické výpravy a pomocí světel na scéně i další vizuální obrazy. Spolupracovala také na návrzích kostýmů pro představení. I přes četné nabídky odjinud zůstala opavské operní scéně věrná, jedinou výjimkou byla spolupráce s Divadlem Petra Bezruče v Ostravě. Po odchodu z divadla se živila malířskou tvorbou, snad ani nepřekvapí, že významnou motivací jí bylo právě divadlo. Samostatně nebo společně s jinými umělci se představovala na výstavách v Opavě i dalších místech, na několika z nich se vedle výtvarných děl objevily i její divadelní kostýmy a návrhy scény. Podílela se také např. na rekonstrukci kaple Povýšení sv. Kříže v roce 1993, kdy šest měsíců pracovala na obnově oltáře, soch a obrazů. Některé její práce ze Slezského divadla v Opavě a Divadla Petra Bezruče v Ostravě jsou součástí Ostravského divadelního archivu.

Cena primátora statutárního města Opavy je udělována jako ocenění za významné činy, které přispěly k propagaci a rozvoji města Opavy nebo jejich následkem došlo o ochraně majetku či záchraně osob. Cena je udělována jednotlivým osobám, nelze ji udělit in memoriam. O udělení ceny rozhoduje Rada města Opavy na základě návrhu primátora statutárního města Opavy.

Tiskové oddělení