Lávka mezi Městskými sady a Stříbrným jezerem má povolení

Upraveno: 22.02.2020

Příprava revitalizace Stříbrného jezera pokračuje směle podle plánu. Opavská radnice má již pohromadě všechna stavební povolení. Vyplývá to ze slov zástupců vedení opavského magistrátu.

 „Mohu potvrdit, že město je v současné době držitelem všech stavebních povolení na první etapu revitalizace rekreační oblasti Stříbrné jezero,“ potvrzuje správnost těchto informací náměstek opavského primátora Dalibor Halátek (Změna).

Čeho se první etapa týká? Plánuje se v ní výstavba chybějící dopravní i technické infrastruktury. Jihozápadní část lokality mezi jezerem a silnicí je nejvíce využívána, v plánu jsou proto opatření, která povedou k usměrnění a zlepšení rekreačních funkcí.

Územní severně a východně od jezera včetně břehu nebude naopak touto etapou řešeno vůbec. Dále bude u zastávek MHD vybudován podchod, který pěším návštěvníkům zajistí větší bezpečnost. Břehy Stříbrného jezera budou upravené tak, aby působily přirozeně. Zvýší se i bezpečnost plavců pomocí bezpečnostních plovoucích mol umístěných v blízkosti pláží a v místě bývalých ostrůvků.

Podle jeho slov náměstka Halátka je součástí první etapy projektu i lávka, která propojí městské sady a oblast Stříbrného jezera. „Tato lávka bude sloužit k převedení pěší a cyklistické dopravy mezi oběma lokalitami,“ dodává.

Nová lávka bude jednopolová s visutou konstrukcí s nosným kabelem oboustranně kotveným do pylonů. Mostovka bude železobetonová, podélně předepnutá, složená z prefabrikovaných dílců.

„Délka přemostění bude činit 61,7 metru. Nosná konstrukce bude mít 66 metrů,“ uvádí některé z technických detailů Martin Dostál z odboru rozvoje města a strategického plánování opavského magistrátu.

Zástupci radnice pokračují v přípravách této akce i nadále. „Musíme ještě nechat vypracovat realizační dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby. Pak všechny podklady urychleně předáme zástupcům státu,“ říká náměstek Halátek.

Náklady na stavební práce uhradí převážně stát v rámci revitalizace po někdejší důlní činnosti. Podle stavební dokumentace jsou odhadované na 82 miliónů korun bez DPH.

Zahájení realizace revitalizace oblasti Stříbrného jezera je závislá na státu. Ten bude provádět nejen výběrové řízení, ale také samotnou výstavbu. Pokud vše půjde dobře, obnova této lokality by mohla být zahájena začátkem příštího roku.