Letošním laureátem Ceny Petra Bezruče je skladatel Ilja Hurník

Upraveno: 18.02.2020

Ve středu 12. září proběhl v rámci festivalu Bezručova Opava koncert ostravské Janáčkovy filharmonie. V průběhu slavnostního večera byla předána skladateli Ilju Hurníkovi Cena Petra Bezruče. Filharmonie pak taktovkami Jakuba Žídka a Petra Chromčáka pak zahrála hned 3 Hurníkova díla – Ondráše (1950), Koncert pro hoboj, klavír a smyčce (1954) a Symfonietu (1999).

Hudebního skladatele, klavíristu, pedagoga, spisovatele a dramatika Ilju Hurníka, který se 22. listopadu dožije svých 90. narozenin, pojí s Opavou rodové kořeny, čestný název Základní školy na Ochranově ulici, premiéra opery na vlastní libreto Oldřich a Boženka ve Slezském divadle, čestné členství v Matici slezské i osobní účast v celé řadě sborových i skladatelských soutěží.

Cena Petra Bezruče je nejvyšší ocenění města v oblasti kultury a je udílena jednou za dva roky.