Lichtenštejnský kníže Hans Adam II. navštíví Opavu

Upraveno: 22.02.2020

Do slezské metropole dnes přijela mimořádně významná návštěva. Do města zavítal lichtenštejnský kníže a vévoda opavský a krnovský Hans Adam II. Nejbohatší evropský panovník u nás stráví hned dva dny.

Co do významu se jedná o zřejmě nejdůležitější návštěvu v Opavě od roku 2000, kdy do našeho města přijel belgický královský pár. Hans Adam II. navštíví slezskou metropoli v pondělí 18. a úterý 19. května. Jedná se o soukromou návštěvu. „Je pro nás velkou ctí, že můžeme jeho jasnost v Opavě přivítat. Jedná se o první návštěvu hlavy lichtenštejnského knížectví od druhé světové války,“ řekl primátor Martin Víteček. Hanse Adama II. čeká v Opavě velmi nabitý program. „Vrcholem této návštěvy bude účast knížete na veřejném křtu knihy o Lichtenštejnech v kostele sv. Václava a prohlídka výstavy o Lichtenštejnech na Opavsku. Jedná se o loňskou výstavu, která v rámci festivalu Bezručova Opava připomenula 400. výročí příchodu Lichtenštejnů na Opavsko. Uskutečnila se mimo jiné ve spolupráci s Historickým spolkem Liechtenstein,“ uvedl vedoucí oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce Jaroslav Machovský. Tato veřejně přístupná akce se uskuteční v pondělí 18. května v 17.30 hodin. Kromě toho knížete a jeho doprovod čeká i procházka po městě, přijetí na radnici, prohlídka města z věže Hlásky nebo například návštěva muzea. „Lichtenštejnové se totiž velmi významně podíleli na vybudování sbírek Slezského zemského muzea,“ vysvětlil Jaroslav Machovský. K Opavě a Opavsku má hlava lichtenštejnského knížectví historicky velmi blízko. Dodnes se Hans Adam II. honosí i titulem vévoda opavský a krnovský. A odkaz na náš kraj, slezskou orlici, erb panství Krnov a erb Opavska, se stal trvalou součástí lichtenštejnského státního znaku. 

Nedávno sedmdesátiletý Hans Adam II. je sice hlavou jednoho z nejmenších států Evropy, o to větší vliv však má. Soukromý majetek knížete byl v roce 2006 vyčíslen na 4 miliardy dolarů, což jej pasuje na nejbohatšího monarchu Evropy a jednu z nejbohatších hlav států vůbec. Kníže vlastní rozsáhlou uměleckou sbírku, části z nich jsou vystaveny ve Vaduzu a Vídni. Majetek knížecího domu, mezi který patří i banka LGT Group, LGT Bank, je vlastněn Nadací knížete Lichtenštejna a podle odhadů činí miliardy švýcarských franků. Kníže sám je pak oficiálním předsedou finanční skupiny LGT. A jen pro zajímavost, jeho manželka Marie Aglaë, hraběnka Kinská z Vchynic a Tetova, má české kořeny. Narodila se totiž v roce 1940 v Praze.

Kníže Hans Adam II.

Kníže z Lichtenštejnu, vévoda opavský a krnovský, hrabě rietberský, panovník domu z Lichtenštejnu, celým jménem Johannes Adam Ferdinand Alois Josef Maria Marko d'Aviano Pius von und zu Liechtenstein se narodil roku 1945 jako syn knížete Františka Josefa II. z Lichtenštejna (1906–1989) a jeho ženy kněžny Giny (1921–1989) v Curychu. Vyrůstal s rodiči v knížecím paláci ve Vaduzu. Absolvoval lidovou školu tamtéž, poté navštěvoval Schottengymnasium ve Vídni. Roku 1960 chodil na gymnázium v Zuozu, kde ukončil studium složením švýcarské a německé maturity. Absolvoval následně praxi v jedné londýnské bance. Roku 1969 ukončil studium na Universitě ve sv. Havlu, kde nabyl licenciát v oblasti podnikového a národního hospodářství. Mateřským jazykem knížete je němčina, ale mluví také plynně anglicky, francouzsky a italsky. V roce 1984 byl stanoven nástupcem svého otce. Po smrti otce roku 1989 převzal vládu jako Hans Adam II. Za jeho úřadování přistoupilo Lichtenštejnsko do OSN a ESVO, později do EHP.

Roman Konečný, oddělení vztahů k veřejnosti a zahraniční spolupráce