Lidem bude sloužit nová kanalizace

Upraveno: 06.11.2020
Ilustrační obrázek

Do konce listopadu měla probíhat investiční akce „Úprava staré Jaktarky“. Pod tímto názvem se skrývá výstavba nové splaškové kanalizace na ulicích Krnovská, Boční, Mrštíkova včetně přečerpávací stanice odpadních vod. 

„Lidé z této oblasti si dlouhodobě stěžovali na vypouštění splašků do slepého ramene Jaktarky, výstavba kanalizace byla nutností,“ vysvětlila mluvčí města Lada Dobrovolná.

Stavba byla zahájena v únoru, práce se podařilo urychlit, a tak bylo hotovo již před koncem října. „Je velmi potěšující, když se v dnešní době poznamenané koronavirovou pandemií podaří nějaké dílo dokončit ne včas, ale dokonce před termínem. Věřím, že pro místní, ale i pro životní prostředí bude nová kanalizace značným přínosem,“ uvedl primátor Tomáš Navrátil a dodal, že její výstavba vyšla město na více než 24 milionů korun. 

Celá akce byla koordinována s výměnou vodovodu na ulici Krnovské, obnovou živičného koberce vozovky na této ulici a rekonstrukcí mostu přes vodní tok Velká. Město naplánovalo práce tak, aby probíhaly právě v souběhu s výše uvedenými opravami, které jsou v režii společností SmVaK Ostrava a Ředitelství silnic a dálnic ČR. Ty ještě nebyly ukončeny a stále probíhají, řidiči zde tedy musí i nadále počítat s dopravními omezeními.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí