Magistrát bude v rámci zeleného úřadování šetřit i na provozu úřadu

Upraveno: 19.02.2020

Rada města Opavy na svém lednovém zasedání schválila akční plán environmentálně šetrného provozu magistrátu. Ten představuje souhrn konkrétních opatření, které by měl magistrát zavést, aby snížil svůj dopad na životní prostředí. Stanoveny jsou zde také termíny realizace a zodpovědní garanti.

Úřad se tak v rámci zeleného úřadování zaměří na snížení produkce odpadu a zavedení jeho třídění, úspory energie, šetrnější úklidové postupy či nákup regionálních produktů a úsporných spotřebičů. Mimo viditelných změn, které zaznamenají samotní návštěvníci, dojde také k proškolení zaměstnanců a úpravě souvisejících předpisů. Zavedená opatření a jejich dopady budou průběžně monitorovány, aby bylo možné vyhodnotit jejich efektivitu.

Plán pro město sestavili odborníci na základě analýzy chodu úřadu a podnětů samotných zaměstnanců. Z více než 50 opatření pak pracovníci magistrátu vybrali ty, které v příštích letech realizují.

"Magistrát tak chce jít příkladem i ostatním organizacím a ukázat občanům, že stav životního prostředí mu není lhostejný“, říká náměstek primátora Dalibor Halátek. Přidá se tak k zhruba třem desítkám institucí, které již zelené úřadování zavedly. V nejbližším okolí to jsou např. úřady v Hlučíně či Velkých Heralticích.

Na realizaci projektu získalo město Opava ve spolupráci se Sítí ekologických poraden dotaci ve výši miliondvěstěpadesát tisíc korun. Tu poskytlo z Fondu environmentální odbornosti Ministerstvo životního prostředí v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.

Kateřina Pálková Koordinátora EVVO Odbor školství Magistrátu města Opavy

Publikováno dne 21.1.2013