Magistrát provede preventivní měření v budovách s možným výskytem azbestu

Upraveno: 16.02.2020

Na základě zpráv o výskytu azbestu v budovách po celé České republice, proběhla na pokyn vedení města Opavy místní šetření a vizuální prohlídky u všech budov v majetku města, kde by se azbest mohl vyskytovat. Odbory majetku a investic, které kontroly v rámci každoroční inventarizace provedly, se přitom prioritně zaměřily na školské budovy.

„Šetřením bylo zjištěno, že bude nutné ve spolupráci s Technickými službami provést preventivní měření výskytu azbestu v objektu městských lázní a dále u budovy denního stacionáře Mraveneček provozovaného Charitou,“ uvedla první náměstkyně primátora Pavla Brady a dodala:

“Měření proběhne také v budově ZŠ Komárov, kde kvůli nátěrům již nelze přesně zjistit, zda jsou zde stále obsaženy azbestové desky. Stejná situace je i u objektu v zahradě Azylového domu pro matky s dětmi na Rybářské ulici. Azbest by mohl být eventuálně také ve fasádě skladových budov dvou mateřských škol a to MŠ Sadová a MŠ Zborovská“.

Odbor majetku v současné době zpracovává odhad cen úprav, které by byly potřebné k eliminaci možných vlivů azbestu u jednotlivých budov.

Kontrolami bylo zjištěno, že se azbest může vyskytovat i u jiných budov v Opavě, nejčastěji se jedná o použití osinkocementu u svislých potrubí kanalizace a odvětrávacích potrubí. Na několika městských objektech se vyskytují také osinkocementové vlnovky jako krytina střech. V těchto případech však azbest není zdraví nebezpečný a není nutné přijímat žádná opatření.

Obavy není nutné mít ani u objektů, kde bude prováděno měření. Pokud se totiž  nezasahuje přímo do konstrukcí, nebezpečí podle odborníků nehrozí. Azbest je nebezpečný především pokud je s materiály, které ho obsahují, manipulováno, např. tedy při čištění, řezání či broušení. 

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí

 

Publikováno dne 27.2.2012