Magistrát provedl měření v budovách s možným výskytem azbestu

Upraveno: 17.02.2020

Na základě zpráv o výskytu azbestu v budovách po celé České republice, proběhla na pokyn vedení města Opavy místní šetření a vizuální prohlídky u všech budov v majetku města, kde by se azbest mohl vyskytovat. Odbory majetku a investic, které kontroly v rámci každoroční inventarizace provedly, se přitom prioritně zaměřily na školské budovy.

Na základě výsledků šetření bylo v měsíci květnu provedeno preventivní měření výskytu azbestu v objektu městských lázní, v budově MŠ Komárov a objektu v zahradě Azylového domu pro matky s dětmi na Rybářské ulici.

„Limit pro azbestová a minerální vlákna byl u všech měřených objektů prokazatelně dodržen, není tedy nutné přijímat žádná další opatření,“ shrnula výsledky měření náměstkyně opavského primátora Pavla Brady.

Za preventivní měření, které provedla firma doporučená ostravským Zdravotním ústavem, zaplatilo město cca 60 tisíc korun včetně DPH.

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí