Magistrát snižuje náklady na elektřinu a plyn

Upraveno: 18.02.2020

Statutární město Opava letos poprvé nakoupilo energie pro své objekty a zřizované organizace a společnosti na energetické burze. Záměrem bylo realizovat veřejnou zakázku na výběr dodavatele elektřiny a plynu moderním a administrativně nenáročným způsobem a zároveň snížit cenu energií na tržní úroveň. Očekávání se naplnilo, magistrát nákupem energií na rok 2013 ušetří téměř 5 milionů korun.

Město nakupovalo energie pro budovy magistrátu, osmi městských částí a dalších 23 příspěvkových organizací, zejména škol. K nim se připojily městské společnosti Technické služby Opava, Městský dopravní podnik Opava a společnosti obhospodařující sportovní zařízení.

„Celkem jsme tak pořizovali 8,6 tisíce megawatthodin (MWh) elektřiny do 350 odběrných míst a přes 4,8 tisíce MWh zemního plynu do dalších 60 odběrných míst. Největšího poklesu, a to o 30 procent, bylo dosaženo u zemního plynu. Jen jeho nákupem jsme ušetřili téměř 1,9 milionu korun. Úspora u silové elektřiny ve vysokém napětí byla cca 1,7 milionu korun, v nízkém napětí si město připsalo dalších 1,1 milionu,“ uvedl vedoucí oddělení správy a evidence budov Ing. Jiří Elbl.

Nákup proběhl koncem listopadu v elektronickém systému Českomoravské komoditní burzy Kladno. Cenové limity, za které ještě bylo město ochotno energie nakoupit, se u elektřiny i plynu pohybovaly minimálně 150 korun pod současnými jednotkovými cenami. Ceny v průběhu aukčního nákupu se však nezastavily na této úrovni, ale v silně konkurenčním burzovním prostředí se dále snižovaly až na úroveň 1197 Kč/MWh u nízkonapěťové silové elektřiny, 1219 Kč/MWh u vysokonapěťové elektřiny a 728 Kč/MWh u zemního plynu.

„Centrální nákup energie pro město a jím zřizované společnosti a organizace jsme zvažovali už delší dobu a nakonec jsme se rozhodli jej zrealizovat v současné době nejefektivnějším způsobem – nákupem na energetické burze. Kromě přímých úspor, vyplývajících ze snížení cen, nám to přináší i další úspory v administraci nákupních procesů,“ doplnila 1. náměstkyně primátora Ing. Pavla Brady.

Publikováno dne 10.12.2012