Malé Hoštice získaly 2,5 milionu korun na likvidaci bioodpadu

Upraveno: 18.11.2019
Malé Hoštice uspěly s žádostí o dotaci ve výzvě Ministerstva životního prostředí. Za 2 850 000 korun pořídila městská část Opavy svozové auto, 4 kontejnery a štěpkovač pro svoz a separaci biologicky rozložitelného odpadu.

Městská část Malé Hoštice uspěla ve výzvě Ministerstva životního prostředí v rámci zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování ekologických zátěží. Za 2 850 000 korun Malé Hoštice pořídily svozové auto, 4 kontejnery a štěpkovač pro svoz a separaci biologicky rozložitelného odpadu. Dotace z Operačního programu životní prostředí činila 2,5 milionu. Spoluúčast na financování pro městskou část tak činí cca 290 tisíc korun. „Cílem projektu je zavedení sběru a svozu bioodpadů především z obecních nezemědělských ploch, kterých máme opravdu hodně. Pro sběr rostlinných zbytků z údržby veřejné zeleně budou zřízena čtyři stanoviště s kontejnery o objemu 4 m3. Tomu, jestli do nich občané budou vyhazovat odpad ze svých zahrad, nemůžeme nijak zabránit,“ uvedla starostka Miroslava Konečná.

V srpnu 2015 proběhlo výběrové řízení na nákup auta a dalších jmenovaných komponentů. Celá realizace projektu byla dokončena v listopadu 2015. Oficiální zavedení do provozu proběhlo v pátek 8. ledna 2016 za přítomnosti úspěšného zpracovatele projektu, dodavatele, zaměstnanců úřadu a některých zastupitelů Malých Hoštic včetně starostky a místostarosty.