Máte zájem o kompostér? Můžete ho získat od města zdarma

Upraveno: 19.02.2020

Příjem žádostí byl ukončen k 30. 9. 2013.

Město Opava získalo v letošním roce dotaci z Operačního programu životní prostředí na projekt s názvem „Domovní kompostování Město Opava“. Jedná se o záměr zakoupení kompostérů a jejich předání občanům města a městských částí pro vlastní potřebu na odstraňování bioodpadu ze zahrad, které vlastní, nebo k nim mají nájemní vztah.

„Podání žádosti o poskytnutí dotace předcházelo dotazníkové šetření za účelem zmapování předběžného zájmu ze strany občanů. Toto šetření se uskutečnilo v srpnu loňského roku,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí Marie Vavrečková.

Město v současné době připravuje zadání veřejné zakázky na dodavatele kompostérů. Následně proběhne jejich předání uživatelům na základě smlouvy uzavřené mezi nimi a městem. V této chvíli je nutné vytvořit finální seznam žadatelů. „Opavané, kteří se loni zapojili do předběžného šetření a uvedli na sebe kontakt (adresu trvalého bydliště, telefon nebo e-mailovou adresu), už jsou vedeni v evidenci zájemců a v případě potřeby budou vyzváni k doplnění údajů. Vzhledem k tomu, že můžeme okruh uchazečů rozšířit, nabízíme občanům možnost se do projektu ještě dodatečně zapojit a o kompostér si zažádat,“ uvedla Vavrečková.

V případě zájmu je nutné vyplnit anketní lístek, uvést v něm všechny požadované údaje a poté ho odevzdat na podatelně magistrátu v budově Hlásky nebo v areálu magistrátu na Krnovské ulici v budově C, případně na sekretariátu odboru životního prostředí (areál MMO, budova C, 2. patro). Formulář lze zaslat také elektronicky na e-mailovou adresu posta@opava-city.cz. Žádosti budou evidovány podle data podání a v tomto pořadí pak budou kompostéry přidělovány.

Žádosti občanů městských části budou evidovány na úřadech jednotlivých městských částí. Vyplněné formuláře je tedy v tomto případě nutno doručit na úřad městské části!

Příjem žádostí byl ukončen k 30. 9. 2013.

 

Publikováno dne 11.4.2013