Mateřská škola Dětský svět se rozdělí

Upraveno: 21.11.2019
Mateřská škola Dětský svět bude k 30. červnu 2017 zrušena a vzniknou dvě nové příspěvkové organizace, MŠ 17. listopadu, pod kterou bude spadat i MŠ Vaníčkova a MŠ Šrámkova spravující i MŠ Jateční.

Město v roce 2009 sloučilo mateřské školy 17. listopadu, Jateční a Vaníčkova, v roce 2013 k nim přibyla ještě MŠ Šrámkova. Všechny tyto školky společně fungovaly jako jedna příspěvková organizace města pod názvem MŠ Dětský svět a byly vedeny jednou ředitelkou. Výsledky auditu, který zde byl letos proveden, však ukázaly, že tento model nefunguje příliš dobře.  Správa takto velké organizace totiž klade vysoké nároky na oblast manažerského řízení a rozhodování a rovněž na koordinaci vedení jednotlivých odloučených pracovišť

Na základě závěrů z provedené kontroly bylo doporučeno rozdělení tohoto subjektu na dvě samostatné organizace, aby jejich řízení bylo snazší. Proto jsme se rozhodli, a zastupitelstvo toto svým rozhodnutím posvětilo, přenést pravomoci a odpovědnost na dva menší subjekty. Mateřská škola Dětský svět tedy bude k 30. červnu 2017 zrušena a vzniknou dvě nové příspěvkové organizace, MŠ 17. listopadu, pod kterou bude spadat i MŠ Vaníčkova a MŠ Šrámkova spravující i MŠ Jateční,“ vysvětlil náměstek primátora Josef Stiborský.

Během následujících měsíců budou provedeny veškeré administrativní kroky, které jsou ke změně nutné. V únoru by měla být vypsána výběrová řízení na nové ředitele obou organizací. Ty by měly začít samostatně fungovat od 1. července 2017.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí