Memorandum o spolupráci při prosazování otevřených dat

Upraveno: 20.02.2020

Opava je vůbec první město v České republice, které se veřejně přihlásilo k iniciativě tzv. otevřených dat. Z praxe ve světě se ukazuje, že data publikovaná v otevřených formátech mají ekonomické i společenské přínosy pro obyvatele i samotné město. Mohou díky nim vznikat například nové internetové nebo mobilní aplikace, které přináší užitečné informace a služby svým uživatelům.

Fond Otakara Motejla společně s Fakultou informatiky VŠE a Matematicko-fyzikální fakultou UK založili Fórum pro otevřená data. Jeho cílem je ukázat možnosti využití otevřených dat v praxi a poskytnout veřejné správě i soukromému sektoru metodickou a konzultační podporu při aplikaci otevřených dat. V rámci pilotního projektu pak studenti i odborníci z obou škol budou spolupracovat s vybranými státními institucemi a městem Opavou.

„Program Fóra pro otevřená data nabývá na důležitosti i proto, že Evropská komise schválila aktualizaci evropské směrnice z roku 2003, která by měla veřejná data vlád, úřadů či institucí zpřístupnit všem zájemcům v otevřeném formátu pro libovolné zpracování. Aktualizace musí projít hlasováním v Evropském parlamentu, a jakmile začne směrnice platit, jednotlivé státy EU budou muset její obsah integrovat do svých zákonů během následujícího roku a půl. Přelomovou direktivu pro otevřená data zveřejnil i americký prezident Barack Obama. Nutnost zveřejnění dat státní správy ve formátu otevřených dat zdůvodnil vznikem podnikatelských příležitostí a pracovních míst,“ říká Eva Karasová z Fondu Otakara Motejla.

Otevřená data jsou taková data, která jsou dostupná veřejně na internetu a jsou strojově čitelná, takže jejich obsah je přístupný vyhledávačům, případně mohou plnit funkci databází pro další programy. Fond Otakara Motejla zajistí odbornou, konzultační a metodickou stránku spolupráce a bude iniciovat vznik užitečných aplikací pro město a občany. „Rozsah zveřejňování a konkrétní formáty budou určeny teprve v další fázi po vzájemné dohodě. Našim cílem je tímto vyjít občanům vstříc. Chceme ale zvolit takovou variantu, která pro nás bude znamenat minimální vynakládání finančních prostředků,“ řekla první náměstkyně Pavla Brady.

Fond Otakara Motejla, VŠE a MFF UK se problematikou otevřených a propojitelných dat zabývají dlouhodobě. Fond Otakara Motejla se v roce 2011 stal konzultantem Úřadu vlády a iniciátorem prosazení otevřených dat do akčního plánu vlády v rámci Partnerství pro otevřené vládnutí a vládní strategie proti korupci pro období 2013–2014. Vloni byla díky projektům podpořeným Fondem ve strojově čitelné formě zpřístupněna parlamentní databáze Poslanecké sněmovny.

Ondřej Skácel Pracovník vztahů k veřejnosti

Publikováno dne 2.7.2013