Měření neprokázalo v Obecním domě nebezpečné koncentrace škodlivin

Upraveno: 15.02.2020

Médii před časem proběhla zpráva, že ze sklolaminátových vitrín v expozici Cesta města v Obecním domě se mají uvolňovat těkavé látky, mezi jinými i nebezpečný toxický styren. Pracovníci Opavské kulturní organizace (dále OKO) kontaktovali Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, aby tuto skutečnost prověřil. Vnitřní prostředí expozice bylo podrobeno analýze 2. února 2011 s tím, že výsledky nepotvrdily žádné nebezpečné koncentrace těkavých látek.

„Bylo odebráno ovzduší pro následnou kvantitativní analýzu těkavých organických látek a byl proveden odběr do kanystru pro následnou kvalitativní analýzu,“ uvádí zpráva o výsledku měření. Získané výsledky byly porovnány s limity uvedenými ve Vyhlášce č.6/2002 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. Naměřené koncentrace všech sledovaných těkavých organických látek nepřekračují limity uvedené ve zmíněné Vyhlášce a pohybují se velice nízko, u styrenu na 10% limitní hodnoty. Kvalitativní analýza nevykázala žádné abnormality a jedná se o běžné vnitřní ovzduší.

Milan Fr.
extrémní mluvčí