Města si vyměňují vzájemné zkušenosti z oblasti cyklodopravy

Upraveno: 17.02.2020

V Jihlavě proběhla první schůzka měst přátelských k cyklistům

Opavu zastupoval náměstek primátora Dalibor Halátek

Do Jihlavy na Vysočině se v úterý 24. dubna na pracovní jednání sjeli zástupci měst, která chtějí vytvořit lepší podmínky pro cyklisty. Šlo o historicky první setkání tohoto druhu, které svolal národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek a kterého se za Ministerstvo dopravy zúčastnil také vrchní ředitel úseku silniční a vodní dopravy Karel Peška. K cyklokoordinátorům 22 českých měst se připojili také reprezentanti německých měst Drážďany a Lipsko.

„Všechna česká města řeší v současné době zhruba stejné problémy. Výsledkem těchto pracovních schůzek by měl být kromě výměny zkušeností také seznam těch nejpalčivějších,“ řekl na úvod iniciátor setkání, národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek. I proto na setkání do Jihlavy přijel také Karel Peška, vrchní ředitel úseku silniční a vodní dopravy Ministerstva dopravy. „Některé problémy mohou města vyřešit sama. Pak jsou tu ale problémy, které se musí ošetřit legislativou, která leží na bedrech Ministerstva dopravy. Rád podpořím tuto iniciativu a doufám, že z dnešního jednání vyplynou podněty pro další konkrétní kroky,“ vzkázal za Ministerstvo dopravy Karel Peška.

Účastníky setkání byli především zástupci měst, která podepsala Uherskohradišťskou chartu, mezi nimi i Opava. Podpisem charty se města zavázala ke konkrétním opatřením, které souvisejí s podporou cyklodopravy, v první řadě jde o zřízení místa cyklokoordinátora. „Jako jedni ze signatářů charty jsme se ujali čestné povinnosti pozvat kolegy z ostatních měst. V Jihlavě mohou vidět, že cyklistická doprava se dá dělat i ve městě s členitým terénem,“ řekl za hostitelské město primátor Jihlavy Jaroslav Vymazal. Jak dále dodal, je důležité se zabývat otázkou cyklodopravy společně a vítá propojení měst.

Důležitým bodem jednání byla výměna zkušeností a ukázky dobré praxe. Ve své úvodní řeči to shrnul olomoucký cyklokoordinátor Stanislav Losert. „V současné době většina českých měst s cyklistickou dopravou vůbec nepočítá. Opatření pro cyklisty přitom spadají do kompetence několika odborů. A na úřadě si každý hraje na svém písečku, nezajímá ho, co se děje ve vedlejším odboru,“ popsal olomoucký koordinátor hlavní důvody, proč česká města potřebují zvláštní pracovníky pro cyklodopravu. Inspiraci hledá Stanislav Losert v zahraničí: „Němci mají systém propracovaný na všech úrovních, odshora až dolů. U nás hlavní zodpovědnost leží na obcích, které řeší tranzitní nadregionální stezky vedoucí třeba od Baltu po Jadran.“

Do České republiky proto zavítali také cyklokoordinátoři z německých měst Lipska a Drážďan. V Německu totiž už několik let funguje síť měst přátelských k cyklistům s názvem AGFS (Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e.V. Jen ve spolkové zemi Porýní-Vestfásko je členem této asociace 66 měst. Tato asociace je z 80 % financována státem, zbylých 20 % tvoří příspěvky jednotlivých členů. „Myslím, že i u nás bude třeba překlopit Uherskohradišťskou chartu do podobné organizace. Společné cíle bychom měli stanovit právě na schůzce v Jihlavě,” řekl po schůzce národní cyklokoordinátor Jaroslav Martinek a podělil se o plány na nejbližší období: „Do 30. června bych chtěl připravit návrhy na změny v legislativě a předat je Ministerstvu dopravy.“

Ing. Jaroslav Martinek
národní cyklokoordinátor

 

Publikováno dne 26.4.2012