Město bojuje s černými skládkami kolem kontejnerů

Upraveno: 23.02.2020

Pracovníky technických služeb v poslední době stále více zaměstnává likvidace odpadu, který se kupí v okolí popelnic  a kontejnerových stání. Ačkoliv jsou tato místa vybavená nádobami pouze na komunální a separovaný odpad, lidé zde stále častěji z vlastní pohodlnosti odkládají i to, co zde vůbec nepatří. Jedná se především o velkoformátové nebo velkoobjemové vyřazené věci z domácností jako je nábytek, kuchyňské linky, velké elektrospotřebiče, podlahové krytiny, sanitární keramiku či stavební suť. Veškerý takovýto odpad přitom mohou Opavané zcela bezplatně odložit na jeden ze tří sběrných dvorů, které fungují na ulicích Bílovecká v Kylešovicích, Hálkova v Kateřinkách a Přemyslovců v Jaktaři.

Řada občanů však výše uvedenou možnost a povinnost ignoruje a zakládá černé skládky právě v okolí popelnic a kontejnerů. Svým jednáním přitom strhávají ostatní k následování tohoto nešvaru, což má za následek lavinový efekt. Dokonce jsme se setkali s oznámením domovníků bytových domů, kteří na nástěnkách v chodbách vyzývají obyvatele k odkládání takových kusových odpadů ke kontejnerům s tím, že Technické služby vše odvezou. To je skutečně absolutně nepřípustné a nepřijatelné jednání,“ uvedl provozně - technický náměstek Technických služeb Opava Martin Girášek.  Podle něj se bohužel jedná o jev stále četnější, některá kontejnerová stání už dokonce fungují jako zavedená úložiště. Po Vánocích je situace vůbec nejhorší, protože se lidé hromadně zbavují starých věcí .

Neustálé odstraňování těchto v podstatě černých skládek nás stojí mnoho úsilí, času i energie, které bychom jinak mohli vynaložit jinde. Navíc se celý svoz odpadů značně prodražuje a na vše doplácejí zase jen ukáznění občané,“ dodává Girášek.

Město proto hodlá přistoupit k přijetí represivních opatření, ve spolupráci s městskou i státní policií chce neukázněné občany mnohem více postihovat.  Uvažuje se i o dalších krocích, například o rozmístění mobilního kamerového systému.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí