Město bude nakupovat prostřednictvím elektronických aukcí

Upraveno: 16.02.2020

Snahou vedení města Opavy je v co největší míře zprůhlednit systém výběrových řízení veřejných zakázek, proto se rozhodlo přistoupit k soutěžení prostřednictvím elektronických aukcí.

„Dostali jsme nabídku od firmy Sentinet s.r.o., jedné z mnoha firem, prostřednictvím jejichž aplikace lze internetové aukce provádět a to na zkušební dvouměsíční provoz zdarma. Té nabídky jsme využili a od 26. dubna tento zkušební provoz probíhá,“ uvedl náměstek opavského primátora Daniel Žídek.

Vedoucí jednotlivých odborů magistrátu mají za úkol během zkušební lhůty vyspecifikovat, jaké zakázky by bylo možné v budoucnu pomocí elektronické aukce v rámci jejich odborů řešit .

„Předmětem elektronické aukce je vždy soutěžení o výši ceny. Musí jí tedy vždy předcházet

tzv. neveřejná část, kdy se posoudí kvalifikační předpoklady. Do pomyslného druhého kola, kterým je elektronická aukce, pak postoupí ty firmy, které tyto předpoklady a podmínky splní, tedy teprve tou druhou fází je aukce samotná“ vysvětlil princip zadávání zakázek Žídek.

Během dvou zkušebních měsíců je možné již nyní vysoutěžit např. nabídky ve smyslu spotřebního materiálu, tedy třeba kancelářské potřeby, stavební zakázky menších rozměrů, kde je jasně dán jejich rozsah nebo některé služby. Naopak během zkušebního provozu nelze zadávat zakázky, na které město čerpá peníze z dotačních titulů. U těchto zakázek jsou totiž zadávací podmínky již předem schváleny od poskytovatele dotací, stejně jako je to dáno např.u stavebních zakázek většího rozsahu. Do budoucna ale město hodlá soutěžit pomocí elektronické aukce i tyto zakázky.

„ Vizí města je, že se bude elektronickou aukcí soutěžit až 90% poptávek, které město má vůči soukromému sektoru. Tedy když budeme chtít nakoupit např. nábytek do kanceláří, elektřinu či jakoukoliv jinou energii nebo uzavřít pojištění, vše bude řešeno elektronicky,“ vysvětlil Daniel Žídek

Během zkušebního období je nutné obesílat firmy s informacemi, kde a jakým způsobem se mohou do aukce přihlásit. Poté, kdy se celý systém rozjede„naostro“, firmy si již aktivně budou sami zakázky vyhledávat. Zadávání veřejných zakázek města se tedy nejen výrazně ztransparentní ale také urychlí.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí