Město bude spolupracovat s Dživipenem

Upraveno: 20.02.2020

Nezisková romská organizace Dživipen získala dotaci z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektu s názvem „Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce“. Cílem tohoto projektu je poskytnout práci dlouhodobě nezaměstnaným, která by jim pomohla znovu získat pracovní návyky.

Sdružení Dživipen po dosažení dotace oslovilo město Opavu s žádostí o spolupráci.

"Dohodli jsme se na tom, že občané zaměstnaní v rámci projektu budou bezplatně vykonávat činnosti ve prospěch města. Město bude zajišťovat náplň práce a její rozsah,“ uvedla první náměstkyně primátora Pavla Brady a dodala, že se bude jednat především o úklidové práce například v areálu Dukelských kasáren a v částech města, které nemají v pasportu technické služby.

Dlouhodobě nezaměstnaní se budou podílet na likvidaci černých skládek, údržbě silničních příkopů, břehů vodních toků, úklidu při nárazových událostech jako je odklízení sněhu či listí, sečení trávy mimo pasport technických služeb, úklidu po ukončení akcí pořádaných městem a podobně.

"Veškeré povinnosti zaměstnavatele jsou na straně Dživipenu. Město bude práce pouze zajišťovat, koordinovat a kontrolovat, je také povinno zajistit odstranění odpadů, které při vykonávání úklidových prací vzniknou a řádně je uložit na skládku,“ doplnil náměstek Dalibor Halátek s tím, že jedinou finanční zátěží bude pro město úhrada nákladů za pohonné hmoty v pracovních strojích a spotřebního materiálu maximálně ve výši 20 000 Kč měsíčně. S

Magistrát také pracovníkům zapůjčí reflexní vesty, ochranné pracovní rukavice, nástroje jako košťata, hrábě a kbelíky či v zimním období hrabla a lopaty.

Spolupráce začne fungovat letos prvního září a potrvá až do konce března roku 2015.

 

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí

 

Publikováno dne 30.7.2013