Město bylo donuceno zvednout tarify v MHD

Upraveno: 03.01.2024
Ilustrační obrázek

Od 10. prosince si v trolejbusech a autobusech Městského dopravního podniku Opava (dále MDPO) trochu připlatíme. Jednotlivé jízdné se zvýší z 15 na 20 Kč, snížené jízdné bude nově 10 Kč a u všech forem časového jízdného dojde k navýšení cen o 10 %. Na stejné úrovni 30 Kč zůstane jen jízdné placené v hotovosti u řidiče.

Na základě žádosti KODISu se ceny navýší již od 10. prosince 2023, tedy společně s počátkem platnosti nových jízdních řádů krajské dopravy. Důvodem k tomu jsou neustále vzrůstající provozní náklady na veřejnou dopravu, do kterých se neblaze promítnou také změny obsažené v konsolidačním balíčku vlády, včetně zvýšení DPH v souvisejících službách, který přinese nižší příjem do rozpočtů měst a obcí, tudíž potřebu nenavyšování finanční kompenzace městské hromadné dopravy. V návaznosti na turbulentní situaci na trhu dopravní podnik platí více za energie, navíc tyto ceny ještě vyrostou v souladu s nařízením o zvýšení poplatku za obnovitelné zdroje. To nepřinese vyšší ceny jen přímo na elektrickou energii, ale druhotně i na pohonných hmotách, náhradních dílech a dalších nakupovaných službách, protože i výrobci budou nuceni zvedat ceny minimálně o výši inflace. Nejde tu jen o provoz dopravního parku, ale i o provoz a údržbu budov, technického zařízení na linkách či třeba i o platy zaměstnanců. Svoji roli také hraje stagnace ve vývoji počtu přepravených osob. 

„Dlouho jsme hledali cesty, jak zvyšující se náklady na městskou dopravu efektivně eliminovat. Její trolejbusová síť byla optimalizovaná už v březnu loňského roku a rozhodně jsme nechtěli rušit další linky. Různá úsporná opatření už také byla nastavena v minulosti a i když jsme ještě přijali další, nebyla jiná možnost, než získat větší podíl příjmů z jízdného,“ uvedl k situaci s MHD radní Petr Popadinec a dodává, že navržené zvýšení je i tak kompromisem mezi nutnou cenou a cenou, která cestující od veřejné dopravy nebude odrazovat. Město provoz MHD každoročně kompenzuje. Jen v roce 2022, při prvotním nárůstu cen energií, to bylo 109 milionů Kč, letos je předpoklad kompenzace 119 milionů Kč.

„Vedení dopravního podniku se snaží v maximální míře snižovat požadavek na kompenzace dopravního podniku z městského rozpočtu, a to jak úspornými opatřeními, tak podnikatelskými aktivitami, které přinášejí do MDPO ročně pět milionů korun,“ doplnil závěrem ředitel MDPO Pavel Gebauer.

Podrobný rozpis nových tarifů a jejich variant bude zveřejněný na webových stránkách Městského dopravního podniku Opava.

Martin Kůs
tiskové oddělení