Město chce prodat budovu na Krnovské 79

Upraveno: 21.11.2019
Budova má podkroví, dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. V každém z nich jsou dvě bytové jednotky. Nabídky můžete posílat do 30. března 2017 do 13 hodin. Nejnižší podání je 5 907 700 korun.

Město Opava nabízí k prodeji budovu na adrese Krnovská 79.  Jedná se o objekt k bydlení, který v minulosti sloužil jako provozovna stavební firmy, půjčovna nářadí a kanceláře, v poslední době je již bez trvalého užívání. Budova má podkroví, dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. V každém z nich jsou dvě bytové jednotky, celkově tedy čtyři.  „Dům, ve kterém jsou zavedeny všechny inženýrské sítě, je v poměrně dobrém technickém stavu, bez výrazné vlhkosti, lze ho případně upravit i pro potřeby bydlení,“ popisuje Pavel Vltavský, vedoucí odboru majetku města.

Prohlídky nemovitosti proběhnou ve dnech 1. února, 22. února a 15. března, zahájeny budou vždy v 16 hodin na místě samotném. Obálky s nabídkou je možné doručit v zalepené obálce označené textem „NEOTVÍRAT – nabídka na koupi pozemků parc.č. 2162/4 a 2162/1, k.ú. Opava – Předměstí“ na podatelnu magistrátu na Horní náměstí 69 do 30. března do 13. hodin. „Tříčlenná komise otevře obálky o půl hodiny později v zasedací místnosti vedení města na Hlásce. Zájemci, kteří podali nabídku, zde mohou být přítomni,“ doplnil Vltavský. Rozhodujícím kritériem pro výběr bude nejvyšší nabídka kupní ceny.  Ta musí podle znaleckého posudku, který stanoví cenu obvyklou, činit nejméně 5 907 700 korun. Zájemci mohou kontaktovat Ivanu Sýkorovou na  Ivana.sykorova@opava-city.cz nebo na tel.: 553 756 803.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí