Město chce prodat podíl ve fotbalovém klubu

Upraveno: 28.01.2020
Město Opava je majoritním akcionářem společnosti Slezský fotbalový club Opava, na dvoutřetinový podíl nyní hledá kupce. Minimální kupní cena byla stanovena na 50 milionů korun.

Město Opava je majoritním akcionářem společnosti Slezský fotbalový club Opava, a. s. (SFC), konkrétně vlastní 264 kusů akcií z celkového počtu 266. Dvoutřetinový podíl by chtělo nyní prodat. 

Strategického partnera hledá město, respektive představenstvo klubu, již delší čas. Momentálně je situace příznivá a nakloněna tomu, aby se podařilo najít investora, který by klubu zajistil hospodářskou stabilitu,“ uvedl primátor města Radim Křupala.

Město proto po dohodě s fotbalovým klubem vypracovalo podmínky pro záměr prodeje majoritního podílu akcionářských práv SFC ve výši 65,41 %, což odpovídá 174 kusům akcií. Tento krok 24. dubna posvětili i zastupitelé.

Naší snahou je nalézt investora, který je solidní a finančně silný, aby se neopakovala situace, kdy před lety do klubu vstoupili zahraniční partneři a v podstatě ho vytunelovali. Proto jsou finanční podmínky zadané ve veřejné soutěži relativně finančně náročné,“ vysvětlil primátor s tím, že minimální kupní cena byla stanovena na 50 milionů korun. „Investor musí navíc ke kupní ceně profinancovat za pět let minimálně 200 milionů korun na provoz klubu při jeho účasti v 1. lize nebo 100 milionů, pokud by hrál jakoukoliv jinou soutěž,“ doplnil Marek Hájek, předseda představenstva SFC.

Město se hodlá smlouvou zároveň zavázat poskytovat klubu po dalších pět let finanční dotaci na činnost mládežnických družstev v maximální roční výši 10 milionů korun. Na úhradu nákladů za provoz, údržbu a běžné opravy fotbalového stadionu by pak mělo vynaložit maximálně 5 milionů ročně.

Máme určité signály, že zájemci o koupi jsou, a věřím, že podmínky jsou nastaveny tak, aby mohli ve veřejné soutěži uspět. Samozřejmě se ale může stát, že se nakonec kupec nenajde, to nemohu předjímat. Každopádně jsme podání nabídky podmínili kaucí, aby bylo jasné, že je myšlena vážně,“ dodal na závěr primátor.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí