Město chce více spolupracovat s univerzitou

Upraveno: 23.02.2020

Zastupitelé v pondělí 22. června schválili Memorandum mezi Statutárním městem Opavou a Slezskou univerzitou. Dokument hovoří o spolupráci při naplňování záměrů a realizaci společných projektů souvisejících se strategickým plánováním obou institucí. Ani pro jednu stranu z něj přitom nevyplývají žádné právní povinnosti ani je nezavazuje k žádnému finančnímu plnění.

Memorandum se stane základem k uzavírání samostatných smluv a dohod a to především v oblastech rozvoje podnikání, zaměstnanosti a sociálních služeb, vzdělávání, mezinárodní spolupráce, kulturních, sportovních a společenských aktivit, odborného poradenství a mediální spolupráce.

Město samozřejmě spolupracovalo s univerzitou i doposud. Rádi bychom však vzájemné vztahy upevnili a prohloubili, abychom mohli více využít potenciál univerzity a univerzita naopak intenzivněji vnímala podporu města. Opava může být hrdá na to, že je městem univerzitním a byla by škoda při některých projektech, ať už národních, či projektech dotovaných Evropskou unií, nepostupovat společně,“ uvedl primátor města Martin Víteček.

Memorandum bude signováno primátorem města Opavy Martinem Vítečkem a rektorem Slezské univerzity Pavlem Tulejou. Jejich podpisy vstoupí dokument v platnost na dobu deseti let, konkrétně do konce roku 2025.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí