Město by chtělo v letošním roce zateplit tři mateřské a dvě základní školy

Upraveno: 22.02.2020

Státní fond životního prostředí České republiky vyhlásil v uplynulých týdnech výzvu k přijímání žádostí v rámci Operačního programu Životní prostředí. „Naskytla se zde jedinečná možnost čerpat dotace na zateplení školských budov, proto budeme usilovat o získání finančních prostředků na revitalizaci mateřských škol Edvarda Beneše, Mnišská a Vaníčkova a Základní školy Opava-Kylešovice,“ uvedla první náměstkyně primátora Simona Bierhausová.

Zateplení výše jmenovaných školských zařízení si podle předběžných odhadů vyžádá náklady ve výši osmdesáti milionů korun. Značnou část uznatelných nákladů by přitom mohla pokrýt dotace, dopředu však nelze předvídat, jaká výše dotace bude městu přiznána.

 „Již dříve jsme přitom zažádali v rámci stejného operačního programu o dotaci na zateplení základní školy Edvarda Beneše. I tady čekáme na výsledek, zda a v jaké výši dotaci obdržíme. Revitalizace této školy si podle předběžných odhadů vyžádá zhruba 43 a půl milionu korun,“ dodala Bierhausová.

Všechny zmíněné investiční akce musí být dle podmínek dotačního titulu ukončeny do konce letošního roku. Na jejich předfinancování bude nutné, aby město přijalo bankovní úvěr. O jeho výši i o tom, zda se budou uvedené investiční akce v případě, že město dotace získá, realizovat, rozhodne březnové zastupitelstvo.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí