Město dostalo kompenzace za povodňové škody

Upraveno: 18.02.2020

V červnu 2010 v době vyhlášení stavu nebezpečí došlo na území správního obvodu Statutárního města Opava k mimořádné události v důsledku bleskových povodní v oblasti Opava-Jaktař, Opava-Zlatníky, Opavy-Kylešovice, Opava-Komárov, Stěbořice, Otice, Žimrovice, Hradec nad Moravicí, Branka u Opavy.

V témže roce, kdy došlo k mimořádné události v důsledku bleskových povodní, Statutární město Opava obdrželo prostřednictvím Moravskoslezského kraje účelové neinvestiční dotace na pokrytí mimořádných výdajů vzniklých v souvislosti s řešením a přijatými opatřeními při povodních v červnu 2010, a to v celkové výši 338.800,- Kč.

V roce 2012 byly Statutárnímu městu Opava dodatečně proplaceny náklady na nouzová opatření při řešení mimořádné události vzniklých v důsledku povodně v červnu 2010 ve výši 55.680,- Kč z Fondu solidarity Evropské unie.