Město finančně podpořilo projekt „Naučíme naše děti sportovat“

Upraveno: 22.02.2020

Letos v lednu byl spuštěn pilotní projekt, který podporuje rozvoj pohybových aktivit nejmladších dětí v mateřských školách.

Projekt se v první fázi zaměřil na výuku bruslení pod vedením trenérů, zapojilo se do něj zhruba 500 dětí ze 12 školek. V letošním školním roce se lekcí zúčastňují zhruba další 4 stovky předškoláků. Město pro tyto účely zdarma poskytlo ledovou plochu zimního stadionu, zastupitelé navíc nyní tuto aktivitu podpořili 400 tisícovou dotací.

„Myslím, že je to výborný impuls k tomu, aby se děti naučily mít rády pohyb a sport už odmalička. Zvláště v sociálně slabších či nekompletních rodinách může možnost zdarma sportovat přivést jinak sociálně vyčleněné děti zpět do kolektivu, kde se jim bude někdo odborně věnovat, kde budou účelně trávit svůj volný čas a kde získají správné vzory a návyky,“ uvedla první náměstkyně primátora Simona Bierhausová.

Cílem projektu „ Naučíme naše děti sportovat“ je uvést v činnost nově vzniklou neziskovou organizaci, která bude v budoucnu spolupracovat i s dalšími sportovními kluby, například basketbalovým, fotbalovým či atletickým. Nedílnou součástí projektu je i zamýšlený webový portál, který by měl spojit všechny účastníky projektu – mateřské, základní a další školy, sportovní kluby a organizace, odborníky na zdravou výživu a trenéry, a zejména jednotlivé účastníky – děti a jejich rodiče, kteří tak budou informováni o veškerém dění.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí