Město hledá úspory v hospodaření s energiemi

Upraveno: 18.02.2020

Radní schválili smlouvu o poskytnutí licence k užití softwaru na tzv. e-manažer. Tento systém by měl do budoucna umožnit městu lepší hospodaření s energiemi ve všech jeho budovách včetně objektů příspěvkových organizací.

„Statutární město Opava nemělo dosud zpracovaný ucelený koncepční a systémový přístup k hospodaření s energiemi ve svých objektech. Řízení energetiky prostřednictvím energetického managementu by mělo přinést dlouhodobé zvyšování energetické efektivnosti majetku zpravovaného městem,“ uvedl Jiří Elbl z odboru majetku magistrátu města.

Základním předpokladem energetického managementu je sběr dat o spotřebě energií minimálně v měsíční periodě a jejich archivace.

„Očekáváme, že se nám na základě monitoringu spotřeby energií podaří odhalit místa s nevhodným režimem a snížit spotřebu. Např. ani zateplením budov nemusí dojít k úsporám ve spotřebě, pokud se přetápí a větrá,“ vysvětlila 1. náměstkyně primátora Pavla Brady.

Systém bude sloužit také jako základ pro sdružený nákup energie, resp. pro nastavení parametrů smluvních vztahů. Výsledkem by mělo být také snížení paušálních plateb.

„Zkušenosti s praktickou aplikací a spolehlivostí byly ověřeny mimo jiné v městech Jeseník, Jablonec nad Nisou, Děčín, Litoměřice. Všude, kde tento systém používají, pracuje spolehlivě a s dobrými výsledky,“ doplnila Brady.

Zpřístupnění licence k užití aplikace e-manažer na období let 2012-2013 stálo město 29 500 Kč, roční poplatek za užívání Aplikace v dalších letech činí 90 000 Kč, přičemž tato platba je vždy stejná při jakémkoliv množství monitorovaných objektů.

Částka zahrnuje také zaškolení všech uživatelů, údržbu a upgrade aplikace a 50 hodin klientského servisu. Ten zahrnuje kromě pomoci při řešení technických záležitostí rovněž poradenství k navrhování a provádění opatření, která vedou k vyšším úsporám energie.

Za energie město ročně zaplatí řádově 55 mil.Kč. Postupným zavedením nástrojů energetického managementu včetně realizace sdružených nákupů energií na komoditní burze se očekává úspora až 10 %.

Lada Dobrovolná Tisková mluvčí