Město letos proinvestuje více jak 100 milionů korun

Upraveno: 22.02.2020

V rámci investičních akcí naplánovaných na rok 2015 se počítá s podporou celkem 12 projektů v celkové hodnotě 103 miliony korun.

Přehled investičních akcí:

Zlepšení dopravní infrastruktury a veřejného osvětlení (11,6 mil.) – Ulice Zeyerova, Antonína Sovy, Rolnická, Kollárova, Hálkova, Černá a Edvarda Beneše projdou rekonstrukcí. Opravy se týkají stávajících chodníků a vozovek i veřejného osvětlení, a to jak stožárů, tak svítidel a kabelového vedení. Opravy jsou zahrnuty do Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM) Kateřinky a většina nákladů je tak hrazena z Evropské unie. Realizace je v tuto chvíli naplánována na březen. Výběrové řízení na zhotovitele proběhlo již v roce 2014.

Park sv. Hedviky (9 mil.) – Nového dětského hřiště, ale také parkových úprav se dočkají obyvatelé v okolí kostela sv. Hedviky. V rámci projektu dojde k rekonstrukci zpevněných ploch, veřejného osvětlení a dětských hřišť. Vznikne také jedno zcela nové sportoviště. Akce počítá s dotací Evropské unie v rámci programu IPRM Přitažlivé město. Během ledna dojde k výběru zhotovitele stavby, samotné práce by pak měly začít v květnu.

Parter Olomoucká – Sokolovská – Vančurova (2,5 mil.) – Celý parter čeká oprava stávajících chodníků i cest. Počítá se také s novými parkovacími místy a rekonstrukcí veřejného osvětlení. Také tento projekt je hrazen z prostředků Evropské unie v rámci IPRM Přitažlivé město. Rekonstrukce by podle předpokladů měla začít v dubnu tohoto roku.

ZŠ Komárov – nová tělocvična (16 mil.) – Novou halu pro výuku tělesné výchovy dostanou žáci ZŠ Opava-Komárov. Půjde o montovanou halu se spojovacím zděným krčkem, který nově vzniklý objekt propojí se současnou budovou školy. Stavba je zahrnuta IPRM Přitažlivé město jakožto dodatečný projekt. Stavět by se mělo začít, pokud to počasí dovolí, v dubnu. Podle podmínek dotace pak musí být tělocvična v provozu do prosince 2015.

Kylešovice – rekonstrukce hřiště (7 mil.) – Herní plocha s umělým trávníkem na ulici U Hřiště v Kylešovicích dostane během července novou podobu. Opava se pustí do rekonstrukce díky možnosti zařazení hřiště mezi dodatečné projekty IPRM Přitažlivé město. Peníze na tuto rekonstrukci tak získá z Evropské unie.

Víceúčelová hala a hřiště SFC (20 mil.) – V nové hale a na tréninkové tréninkové hrací ploše se hráči Slezského FC poprvé proběhnou už v prosinci 2015. Do té doby musí být stavba, s jejímž začátkem se počítá v dubnu, hotová. Celý projekt je financovaný z Evropské unie v rámci IPRM Přitažlivé město.

Rekonstrukce ulice Gudrichovy (22 mil.) – Od železničního přejezdu až po ulici Boženy Němcové dojde opravě vozovky, vjezdů, chodníků a výstavbě nového veřejného osvětlení. Součástí prací budou i přeložky inženýrských sítí, nový přejezd železniční tratě a chodník podél trati až k sídlišti 17. listopadu. Akce probíhá ve spolupráci s SmVaK Ostrava, a. s., které budou v těchto místech provádět výměnu vodovodu z důvodu havarijního stavu. Smlouva o realizaci byla uzavřena již v roce 2014, a tak by nic nemělo bránit tomu, aby se se stavbou začalo již v březnu.

Demolice objektu ministerstva zemědělství (10,3 mil.) – Prakticky první investiční akcí, která v letošním roce začne, je demolice objektu ministerstva zemědělství v centru města. Vzhledem k okolí budovy a jejímu technickému řešení nelze budovu jednoduše odstřelit. Její postupná demontáž tak začne už 5. ledna a bude pokračovat až do 31. května.

Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě-Komárově (4 mil.) – Síť cyklostezek v Opavě se rozroste o další kilometry. Konkrétně půjde o úsek podél silnice I/11 v úseku od Černého mlýna po železniční přejezd na trati Opava – Ostrava. Stezka v šíři 2 a půl metru by měla být dokončena do konce roku. Realizace cyklostezky předpokládá náklady ve výši XY milionů korun. Na stavbu přispěla také finančním darem ve výši 2 miliony korun společnost TEVA, s. r. o.

Hlavní rozvodna veřejného osvětlení (2 mil.) – Stávající rozvodna veřejného osvětlení, která je umístěna v bývalém objektu ministerstva zemědělství společně s trafostanicí společnosti ČEZ musí být během tohoto roku přemístěna do nových prostor právě v souvislosti s demolicí současného objektu. Práce na nové rozvodně budou probíhat v průběhu roku 2015 v koordinaci se společností ČEZ v rámci přemístění trafostanice.

Demolice bývalých mlékáren (1 mil.) – Jedná se o demolici průmyslového objektu v areálu bývalých mlékáren, který je z části na pozemku soukromé společnosti. V současnosti jsou již vydána všechna potřebná povolení. Konkrétní postup demolice bude koordinován s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, které v těsné blízkosti areálu chystá stavbu kruhového objezdu Krnovská – Vančurova.