Město v loňském roce dobře hospodařilo a ušetřilo

Upraveno: 20.11.2019
Zůstatek základních běžných účtů, které může nyní město použít, představuje 172,6 milionů korun. Ty budou mimo jiné použity na realizaci několika investičních akcí, které se prozatím kvůli nedostatku financí stále odkládaly.

Opavští zastupitelé se na svém červnovém zasedání seznámili s výsledky Závěrečného účtu za loňský rok.„ Hospodaření města Opavy se v loňském roce vyvíjelo velmi dobře. Plnění daňových příjmů se naplnilo lépe, než se očekávalo, navíc se podařilo ušetřit i na stránce výdajů ať už nerealizováním některých aktivit nebo úsporou financí oproti jejich předpokládané výši,“ vysvětlila vedoucí oddělení rozpočtu opavského magistrátu Lenka Grigarová.

Zůstatek základních běžných účtů, které může nyní město použít, představuje 172,6 milionů korun, jedná se o nejvyšší číslo od roku 2007. Tato skutečnost je dána i tím, že ve schváleném rozpočtu na rok 2016 nebylo vůbec počítáno se zapojením zůstatků závěrečných účtů z minulých let.

Tato situace mě samozřejmě těší. Jsem rád, že můžeme ušetřené peníze použít na realizaci několika investičních akcí, které se prozatím kvůli nedostatku financí stále odkládaly,“ uvedl primátor města Radim Křupala.

Novou fasádu za zhruba 27 milionů tak získají domy na ulici Mezi Trhy 4,6,8 a na Dolním náměstí 23,24,25, další 3 miliony jsou pak určeny na opravu fasády mateřské školy Riegrova. Zrekonstruována bude také komunikace ulice Staňkova v Kylešovicích, kde se počítá s investicí ve výši 16 milionů.  V rezervě na zřízení průmyslové zóny, konkrétně na výkupy pozemků či vytvoření projektových dokumentací zůstane celkem 24 milionů. Pro případné, v tuto chvíli konkrétně nespecifikované výdaje bude ponecháno 50 milionů korun, do Fondu rezerv a rozvoje k použití v následujících letech pak bude uloženo dalších 50 milionů. Zbývajících 2,6 milionů bude přiděleno do rezervy odboru finančního a rozpočtového na nepředvídané výdaje v roce letošním.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí