Město nechá vypracovat projekt na část stavby silnice I/11

Upraveno: 15.02.2020

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 18. zasedání dne 23.03.2011 projednalo a schválilo žádost Statutárního města Opavy o přidělení dotace ve výši 6.350.000 Kč na vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí na stavbu „Silnice I/11 Opava, severní obchvat-západní část“.

Statutární město Opava tuto žádost vypracovalo ve spolupráci se Sdružením pro výstavbu komunikace I/11-I/57. „Rozhodnutí zastupitelstva kraje poskytnout dotaci na dokumentaci pro územní rozhodnutí na západní část severního obchvatu města jednoznačně vítáme. Tímto krokem se podstatným způsobem urychlí práce na této části severního obchvatu našeho města,“ říká předsedkyně Sdružení a náměstkyně opavského primátora Pavla Brady.

„Klíčové dopravní stavby v Moravskoslezském kraji musí být projekčně připraveny. Jednoznačně tak deklarujeme, že nám dopravní situace v Opavě není lhostejná a hodláme ji ve spolupráci s městem i Sdružením pro výstavbu komunikace I/11-I/57 řešit,“ říká první náměstek hejtmana kraje Miroslav Novák a dodává „Vycházíme státu jednoznačně vstříc. Uvítali bychom, kdyby vstřícné kroky k našemu kraji začalo činit i Ministerstvo dopravy“.

Po nezbytných administrativních úkonech spojených s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje začne Statutární město Opava ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR zpracovávat podmínky pro výběr zpracovatele dokumentace. „Chtěli bychom, aby dokumentace pro územní rozhodnutí byla zpracována nejpozději do konce roku 2012. Pak by mohlo být zahájeno územní řízení,“ dodává tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 Martin Dostál.

Martin Dostál
tajemník Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57