Město nechává zpracovat architektonickou studii na nový sál pro zastupitele

Upraveno: 22.02.2020

Poté, co se Minoritský klášter stal předmětem restitucí a město ho již nemůže využívat pro účely konání zastupitelstev, začala tato zasedání probíhat v Kulturním domě Na Rybníčku. Tamní sál je ale pro tyto potřeby nevyhovující, občané si stěžují jak na nedostatečný prostor, kdy je veřejnost nucena sedět v přísálí, tak i na špatné ozvučení, nebezpečný rozvod kabelů na podlahách, chybějící parkovací místa a další nedostatky.

Vedení města se proto začalo intenzivně zabývat hledáním nových možností, kde zasedání zastupitelstev uspořádat.

Zvažovali jsme například využití některého ze sálů univerzity, ale žádný nebyl vhodný. Jedná se o výukové prostory a není tam možné nastálo nainstalovat hlasovací zařízení pro zastupitele, chybí zde zázemí pro veřejnost. Žádná z námi vytipovaných prostor zkrátka nebyla pro tyto účely vhodná,“ uvedl primátor Zdeněk Jirásek.

Opavský magistrát disponuje sálem v areálu na Krnovské ulici, v jehož těsné blízkosti je i velké parkoviště. Sál však v současnosti není dostatečně velký na to, aby se tam vešlo celé zasedání zastupitelstva včetně veřejnosti i s příslušným servisem. Proto bylo zadáno zpracování studie na jeho rozšíření. Existují přitom dvě varianty – přístavba přízemí budovy či prvního patra.

Na zpracování studie, která by nám měla navrhnout konečné řešení prostoru i technického zázemí, jsme vyhlásili výběrové řízení. V návrhu si přitom bereme za vzor zasedací místnosti krajského zastupitelstva.  Nabídky podalo sedm firem v rozsahu od 80 až do 180 tisíc. Vybrali jsme projektovou společnost s nejnižší cenovou nabídkou,“ uvedl náměstek primátora Daniel Žídek s tím, že na zpracování architektonické studie má firma 90 dnů.

„To, zda se bude skutečně stavět, však bude samozřejmě na rozhodnutí nového vedení města,“ doplnil na závěr primátor Zdeněk Jirásek.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí