Město ocení nejlepší pedagogy

Upraveno: 16.02.2020

Odbor školství Magistrátu města Opavy organizuje u příležitosti Dne učitelů ocenění nejlepších pedagogů jako poděkování vedení města Opavy za jejich dlouhodobé výsledky ve výchovně vzdělávací práci ve školství, za bezproblémový přístup k dětem a nadstandardní aktivity, které mnohdy vykonávají nad rámec školy.

 

Slavnostní akt se uskuteční ve čtvrtek 29. března v 9.00 v Městském domě kultury Petra Bezruče, pedagogové převezmou ocenění z rukou primátora Opavy Zdeňka Jiráska a jeho náměstka Daniela Žídka. V souvislosti s touto akcí bude udělena primátorem Cena Statutárního města Opavy za celoživotní zásluhy o rozvoj vzdělávání, výchovy a sportu ve městě také Mgr. Janu Novákovi.

Letos poprvé převezmou vyznamenání také pedagogové škol, jejichž zřizovateli jsou Moravskoslezský kraj a Ministerstvo mládeže, tělovýchovy a sportu

 

Publikováno dne 12.3.2012