Město ocenilo dárce krve

Upraveno: 16.02.2020

Ve čtvrtek 1. prosince bylo vyznamenáno na 65 dárců krve z Opavy a okolí. Z rukou první náměstkyně primátora Pavly Brady převzali kromě samotného ocenění také finanční dar ve výši od 2 do 3 a půl tisíce korun podle počtu odběrů. Nejvíce dárců tentokráte bylo nejvíce držitelů Zlatého kříže III. stupně za 80 odběrů. Kromě nich však bylo přítomno 5 dárců, kteří získali Zlatý kříž I. stupně za 160 odběrů, tedy nejvyšší ocenění, kterého se dárci může dostat.

Ondřej Skácel
Pracovník vztahů k veřejnosti