Město ocenilo nejlepší pedagogy

Upraveno: 17.02.2020

Odbor školství organizuje u příležitosti Dne učitelů ocenění nejlepších pedagogů jako poděkování vedení města Opavy za jejich dlouhodobé výsledky ve výchovně vzdělávací práci ve školství, za bezproblémový přístup k dětem a nadstandardní aktivity, které mnohdy vykonávají nad rámec školy.

Slavnostní akt se uskutečnil ve čtvrtek 29. března v Městském domě kultury Petra Bezruče, kde pedagogové převzali ocenění z rukou primátora Zdeňka Jiráska a jeho náměstka Daniela Žídka. V souvislosti s touto akcí opavský primátor také udělil Cenu statutárního města Opavy za celoživotní zásluhy o rozvoj vzdělávání, výchovy a sportu ve městě panu Janu Novákovi. Ten se od roku 1961 věnoval učitelství a dodnes vypomáhá jako zástup na SPŠ stavební. Kromě toho se věnuje také trenérské činnosti - vedl oddíly kopané, hokeje a zejména volejbalu. V současnosti je stále aktivním volejbalovým rozhodčím.

Mezi plejádu vyznamenaných pedagogů se letos zařadili níže jmenovaní učitelé a ředitelé opavských mateřských a základních škol: Kamila Zborajová, MŠ Na Pastvisku; Miroslava Dvořáková, MŠ Zborovská; Věra Šviková, MŠ Havlíčkova; Iva Novotná, MŠ Neumannova; Danuše Kremserová, MŠ Olomoucká; Lenka Padrtková, MŠ Riegrova; Eva Machurová, ZŠ a MŠ Opava-Komárov; Věra Kwieková, ZŠ a MŠ Opava-Vávrovice; Věra Jelenová, MŠ 17. listopadu; Marie Fischerová, ZŠ Boženy Němcové; Blanka Šindelářová, ZŠ E. Beneše; Vlasta Škrobánková, ZŠ Englišova; Jana Marečková, ZŠ Opava-Kylešovice; Jana Škrobánková, ZŠ Mařádkova; Soňa Jarošová, ZŠ Ochranova; Přemysl Novák, ZŠ Otická; Anna Černá, ZŠ Riegrova; Eva Halfarová, ZŠ a MŠ Šrámkova; Eva Malenková, ZŠ Vrchní; Ludmila Knoppová, ředitelka MŠ Havlíčkova; Naděžda Lesáková, ředitelka MŠ Pekařská; Ivana Lexová, ředitelka ZŠ B. Němcové.

Letos poprvé převzali  vyznamenání také pedagogové škol, jejichž zřizovateli jsou Moravskoslezský kraj a Ministerstvo mládeže, tělovýchovy a sportu. Tyto opavské školy vzdělávají žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a oceněnými byly: Dagmar Vezdenková, ZŠ Dostojevského; Jolana Kozáková, ZŠ Dvořákovy sady; Jana Silná, ZŠ Slezského odboje; Ester Kramná, ZŠ Havlíčkova.

Publikováno dne 29.3.2012