Město od Nového roku nebude moci využívat minoritský klášter

Upraveno: 20.02.2020

V rámci církevních restitucí požádali o navrácení kláštera sami Minorité. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových proto nemůže městu obnovit nájemní smlouvu. Ta tak k poslednímu dni letošního roku zaniká a Opava se alespoň na nějaký čas bude muset obejít bez prostor, v nichž se pořádaly výstavy, koncerty, semináře, taneční kurzy, ale také například zasedání zastupitelstva města. Klášter tak nebude možné využívat minimálně do doby, než bude restituce vyřízena.

Nejcitelněji ve městě bude chybět zejména sněmovní sál, který se svou kapacitou kolem 300 míst byl největším městským sálem. „Město zde pořádalo například abonentní koncerty, univerzita zase v tomto sále pořádala zahájení svého akademického roku,“ říká Jana Foltysová, vedoucí odboru kancelář primátora.

Publikováno dne 13.11.2013