Město Opava a vedení města se distancují od akce Stop genocidě

Upraveno: 24.02.2023
Ilustrační obrázek

Město Opava a vedení města Opavy se tímto distancují od způsobu, jakým vede svoji kampaň organizace Stop genocidě, bojující za zastavení umělých potratů. Vizuální panelovou prezentaci, používanou ve městě Opava, a její formu, považuje za neadekvátní původnímu cíli organizace, za účelově vytvořenou k silnějšímu emočnímu zastrašování osob s odlišným pohledem na věc, za neetickou a zavádějící ve spojení několika spolu nesouvisejících dějinných a morálních aktivit lidstva, jehož účelem je negativně působit na záležitosti týkající se svobodného rozhodnutí a osobní zodpovědnosti jednotlivce. Rovněž prezentaci v blízkosti školských zařízení lze označit jako jednostranně manipulativní s cílem ovlivnit zejména nedospělé osoby se školní docházkou ve chvíli, kdy nemají možnost o problematice získat další informace z relevantních zdrojů. 

Organizátoři akci oznámili v souladu s právem shromažďovacím a právem petičním, které jsou jedním ze základních práv a svobod, opakovaně podpořených nezávislými soudy České republiky. Během demonstrace bude rovněž probíhat petiční akce, jejíž akcesorickou součástí jsou tyto vysvětlující informační panely.

Vzhledem k tomu, že radnice nemůže akci zakázat ani jinak preventivně omezit, jelikož je oznámená v souladu s příslušnými legislativními předpisy a organizátoři splnili zákonné podmínky, považuje město Opava a jeho vedení za nutné se od ní veřejně distancovat.