Město Opava získalo ocenění za umístění v celostátní soutěži Zelená informacím

Upraveno: 16.02.2020

Město Opava získalo ocenění za umístění mezi prvními patnácti městy v celostátní soutěži „Zelená informacím 2011 za nejlépe pojatou prezentaci o životním prostředí na internetových stránkách měst“.

Soutěž je vyhlašována společností Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. ve spolupráci s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy pod záštitou Ministerstva životního prostředí České republiky a Svazu měst a obcí ČR a za podpory společnosti SGS Czech Republic.

Celkem bylo hodnoceno 270 měst s počtem obyvatel vyšším než 5000. Pro své specifické postavení nebyla hodnocena města Praha a Brno. Do užšího výběru postoupilo 25 měst. Porota hodnotitelů byla složena ze zástupců pořadatele, České informační agentury životního prostředí, Svazu měst a obcí ČR, Centra pro otázky ŽP Univerzity Karlovy, společnosti SGS Czech Republic a Magistrátu hl. m. Prahy. Hodnoceny byly Přehlednost a grafická úprava celkové prezentace města; Uživatelská přístupnost informací; Rozsah, kvalita a struktura informací; Grafická a formální úprava informací a Aktuálnost obsahu informací.

Toto ocenění nás potěšilo, neboť se dlouhodobě snažíme udržovat na našem webu sekci životní prostředí v dobré kondici. Na druhou stranu jsme si vědomi stále určitých rezerv.