Město Opava zrekonstruuje za pomoci dotace z EU Centrum sociálních služeb Samaritán

Upraveno: 20.02.2020

Statutární město Opava získalo dotaci na projekt „Rekonstrukce Centra sociálních služeb Samaritán“.

Realizací tohoto projektu dojde ke kompletní rekonstrukci prostor Centra sociálních služeb Samaritán v budově na Nákladní ulici v Opavě, které v současné chvíli poskytuje tyto sociální služby:

  • Azylové domy pro muže,
  • Noclehárny pro muže,
  • Nízkoprahové denní centrum pro muže a ženy,
  • Sociální rehabilitace pro muže a ženy.

Cílem projektu je zvýšení kvality všech poskytovaných sociálních služeb a zajištění jejich optimální dostupnosti zejména pro občany města Opavy. V rámci stavebních úprav dojde k novému dispozičnímu řešení, kompletní výměně elektroinstalací, zdravotechniky, vytápění, plynoinstalace. Rovněž dojde ke kompletní modernizaci prostor s přihlédnutím k bezbariérovosti objektu a v neposlední řadě rozšíření ubytovacích kapacit a zvýšení komfortu pro uživatele sociálních služeb.

Zahájení stavebních prací je plánováno na květen 2014, předpokládaná délka rekonstrukce je 4 měsíce, tedy do září 2014.

Celkové náklady projektu činí 21,72 mil. Kč, přičemž 85% způsobilých výdajů ve výši 17,56 mil. Kč je plánováno financovat prostřednictvím získané dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 - 2013.

 

Publikováno dne 6.9.2013