Město pomáhá živnostníkům s nájmy

Upraveno: 15.03.2021
Ilustrační obrázek

Stejně jako v první vlně pandemie pomůže i nyní město živnostníkům.  Ti, kteří podnikají v městských prostorách a měli z důvodu opatření přijatých v souvislosti s koronavirem uzavřenou provozovnu, si mohou do konce března požádat o slevu z nájemného ve výši 50 % za měsíce říjen, listopad, prosinec 2020 a leden 2021.  S žádostmi se mohou obracet na paní Ivanu Sýkorovou z odboru majetku města, a to prostřednictvím e-mailu ivana.sykorova@opava-city.cz nebo telefonicky na 553 756 803, 604 229 394.

Jednotlivé dohody budou předloženy ke schválení radním, slevy nad 20 tisíc korun pak zastupitelstvu.

Rada města zároveň svým usnesením doporučuje zastupitelstvu schválit odklad splatnosti nájemného od 1. 3. 2020 do 31. 1.2021 a to do poloviny letošního roku. Posunutí platby mohou využít pouze nájemci, kteří měli z důvodu přijatých opatření alespoň v části uvedené doby uzavřenou provozovnu. Kromě tohoto návrhu budou zastupitelé na svém březnovém zasedání projednávat také možnost prominutí všech případných sankcí za prodlení platby nájemného ve výše zmíněném období.  Navrhované úlevy se vždy týkají výhradně nájemného, nikoliv dalších plateb jako jsou zálohy na služby.

Radnice připravuje také další finanční pomoc pro živnostníky, kteří mají provozovnu na území města Opavy a jeho městských částí. Zažádat by si mohli o dar ve výši 20 tisíc korun. „Vše se nyní dolaďuje, materiál předložíme ke schválení na jednání rady 17. února,“ uvedl primátor Tomáš Navrátil. Poté budou veškeré  potřebné informace zveřejněny na webu města, v Hlásce a prostřednictvím médií.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí