Město připravuje plochu pro stavbu desítek domků

Upraveno: 27.11.2019
Zhruba 140 nových rodinných domků postupně vyroste v oblasti u tzv. květinových ulic. Stavět by se mělo po etapách, aby došlo k co nejmenšímu negativnímu vlivu na okolí. Začít by se mohlo do dvou let.

Zhruba 140 nových rodinných domků vyroste postupně v nadcházejících letech v oblasti u tzv. květinových ulic poblíž Slezské nemocnice. Stavět by se mělo po etapách, aby došlo k co nejmenšímu negativnímu vlivu na okolí. Zároveň bude tato oblast napojena na Olomouckou ulici novou ulicí. Začít by se mohlo do dvou let. „Město chce podpořit individuální bytovou výstavbu. Víme, jaký je problém sehnat vhodné pozemky. Proto jsem rád, že se nám podařilo získat rozsáhlé pozemky v této lokalitě a připravit projekt, aby se zde mohlo začít stavět,“ řekl primátor Opavy Radima Křupala s tím, že z plánovaných 140 domků by 62 mělo vyrůst na pozemcích soukromého vlastníka, zbytek na pozemcích města.

Podle hlavního architekta města Petra Stanjury je projekt rozdělen na tři etapy, aby byl dopad stavby na okolí co nejnižší. „V první etapě by se mělo postavit 36 domků, které navazují na ulice Květinová a Leknínová. Dvanáct těchto domků by stálo na pozemcích soukromého investora, se kterým jsme se však dohodli a koordinujeme postupy,“ vysvětlil Stanjura. V další etapě na ryze městských pozemcích vyroste 54 domů a v třetí na soukromých pozemcích pak dalších 50.

Projekt počítá i s řešením komplikované dopravní situace, která v okolí květinových ulic panuje. „Nová ulice by spojila tyto pozemky s Olomouckou ulicí, a to za areálem Psychiatrické nemocnice,“ uvedl Petr Stanjura. Město zde již vykoupilo od kraje klíčové pozemky, které jsou ke stavbě nové silnice potřebné.

Problematická v této lokalitě je i kanalizace, proto zde vyroste nová retenční nádrž na svod dešťové vody z nových komunikací a veřejných zpevněných ploch. Nejdříve provizorní, která bude k dispozici prvním domům, později pak trvalá, která bude napojena na všechny nové domy a pro kterou je určena plocha územním plánem. S firmou ČEZ se pak jedná o stavbě nové trafostanice, město si již administruje a hradí rezervaci příkonu. Dále se bude usilovat o přeložku vysokého napětí. Pokud vše dobře dopadne, přípravné práce by měly být hotovy do dvou let. Teprve poté bude spuštěn rezervační systém na jednotlivé pozemky. O termínu, kdy se bude možné do systému začít hlásit, budou občané s předstihem informováni ve zpravodaji Hláska a na webu města.