Město přispělo nemocnici na nový ultrazvuk

Upraveno: 26.11.2019
Gynekologicko-porodnické oddělení Slezské nemocnice nově disponuje 3D/4D ultrazvukem. Díky městu, které ze svého rozpočtu uvolnilo milion korun, můžou nastávající maminky podstoupit důležité vyšetření v Opavě a nemusí za ním dojíždět.

Dostupná zdravotní péče spoluobčanů je jednou z priorit vedení opavské radnice. Jasným důkazem toho je dotace ve výši jednoho milionu korun na pořízení nového 3D/4D ultrazvuku pro gynekologicko-porodnické oddělení Slezské nemocnice v Opavě.

„Pomocí dotace Statutárního města Opava jsme mohli pořídit v minulém roce nový nejmodernější prostorový ultrazvukový přístroj k vyšetření těhotných žen a k diagnostice onemocnění v gynekologii,“ pochvaluje si spolupráci s městem ředitel Slezské nemocnice v Opavě Ladislav Václavec. „Vysoká rozlišovací schopnost a kvalitní softwarové vybavení výrazně zvýšily přesnost jednotlivých vyšetření,“ upřesnil přednosti nového přístroje primář gynekologicko-porodnického oddělení Alfréd Dörr.

Nový ultrazvuk usnadňuje a urychluje detekce a měření stanovených parametrů plodu k vyloučení poznatelných vývojových vad v rámci prvotrimestrálního screeningu, např. Downův syndrom, či k vyloučení opoždění nitroděložního růstu plodu. „Jsem opravdu rád, že jsem za město mohl dar předat. Věřím, že jej ocení také nastávající maminky, které musely za tímto důležitým vyšetřením odjíždět do jiných měst,“ dodal primátor Opavy Radim Křupala.

Díky této dotaci se podstatně zvýšila úroveň poskytované zdravotní péče na gynekologicko-porodnickém oddělení pro zhruba 1100 rodiček a dalších téměř tři tisíce nově ošetřených žen, které každoročně projdou oddělením. Přístroj stál téměř 1,6 milionu korun, přičemž chybějící část uhradila ze svého rozpočtu nemocnice.