Město přispívá na lyžařské výcviky

Upraveno: 21.11.2019
Každoročně přispívá město Opava 7. třídám základních škol na pořádání lyžařských kurzů a to ve výši 2 000 Kč na žáka. V loňském roce poskytlo město ze své kasy na pořádání lyžařských kurzů v zimní sezóně 2015/2016 celkem 853 725 korun.

Každoročně přispívá město Opava 7. třídám základních škol na pořádání lyžařských kurzů a to ve výši 2 000 Kč na žáka. Týdenní pobyty jsou značně finančně nákladné, díky příspěvku města vyrazí na kurz každoročně řada dětí, které by jinak na zimní výcvik nevyjely.

Peníze jsou školám rozpočtovány předem na základě počtu žáků vykázaných ve statistickém výkazu, následně jsou finanční prostředky vyúčtovány podle počtu dětí, které výcvik skutečně absolvovaly.

V loňském roce poskytlo město ze své kasy na pořádání lyžařských kurzů v zimní sezóně 2015/2016 celkem 853 725 korun.

Lada Dobrovolná
Tisková mluvčí