Město se opět připojilo ke Světovému dni bez tabáku

Upraveno: 26.11.2019
Na 31. května připadá každoročně Světový den bez tabáku. Město ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou a neziskovou organizací ELIM pořádalo v květnu preventivní program pro 4. třídy opavských základních škol.

Statutární město Opava se letos již popáté připojilo ke Světovému dni bez tabáku. Ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou v Opavě a neziskovou organizací ELIM Opava pořádalo v květnu preventivní program pro 4. třídy opavských základních škol. Akce proběhla v Obecním domě v Opavě. Žáci pracovali ve skupinkách, kde získali mnoho informací o problémech spojených s kouřením. Jako odměnu za svou účast obdržel každý žák malou omalovánku, placku a plastovou hru s protikuřáckou tematikou a na závěr jsme si všichni trochu zasportovali.  Do celé akce se zapojilo celkem 466 žáků z téměř všech opavských základních škol.

Světový den bez tabáku je každoročně vyhlášen 31. května. Členské státy Světové zdravotnické organizace (WHO) vytvořily Světový den bez tabáku v roce 1987. Upírá pozornost na celosvětovou tabákovou epidemii a klade důraz na prevenci před tabákovým kouřením, které způsobuje onemocnění a smrt. Míří ke snížení počtu 6 miliónů mrtvých, kteří celosvětově ročně umírají na problémy vzniklé v důsledku používání tabáku, ať již formou aktivního či pasivního kouření.

Průměrný věk, kdy děti začínají experimentovat s cigaretami, je 10 let, proto byli za cílovou skupinu vybráni právě žáci 4. tříd základních škol.

466 žáků ve věku 9 – 12 let se stejně jako v předchozích letech vyjadřovalo v anketě k otázkám spojeným s problematikou kouření. Odpovídali na dotazy, zda si již někdy z cigarety potáhli, jak se případně k cigaretě dostali a kdo v rodině kouří. Z výstupů vyplývá, že téměř 12% již svou zkušenost s kouřením má. Lépe jsou na tom dívky, kdy cigaretu vyzkoušelo necelých 8%, chlapecká zkušenost je 15%. V porovnání s výsledky z roku 2017 má zkušenost s cigaretou přibližně o 3% více dětí, než tomu bylo v loňském roce. V naprosté většině děti cigarety získaly od svých rodičů a kamarádů. Oproti dívkám s cigaretovou zkušeností, kdy téměř 77% těchto dívek pochází z rodin, kde je alespoň jeden z rodičů kuřákem, je takových chlapců s cigaretovou zkušeností jen necelých 38%. Nabízí se tedy úvaha, zda na chování chlapců ve vztahu ke kouření nemá více vliv vrstevnická skupina, zatímco na dívky spíše chování rodičů.

Celá preventivní akce se setkala s pozitivními ohlasy žáků i jejich pedagogů.

Dagmar Polášková
protidrogová koordinátorka a manažerka prevence kriminality MMO